Orienteering Hazine Avı Takım ve Ekip Çalışması Aktivitesi

1

ORIENTEERING – HEDEF BULMA AKTİVİTESİ – KURUMSAL MACERA YARIŞI

Konu                Outdoor Aktivite

Açıklama

  • Takımlar kendilerine verilen haritada işaretli noktaları bulup o noktalardaki görevleri yerine getirdikten sonra en kısa sürede finish noktasına ulaşmaya çalışırlar.
  • Tüm ekibin eğlenerek gerçekleştirmekte oldukları bu çalışmada, birbirlerini kişisel olarak tanıyarak, kişiler arası ilişki yönetimi konusundaki gelişimleri hedeflenmektedir.
  • Hedeflenen ortak amaç; takım olarak hareket ederken farklılıkları yönetme, birlikte etkin karar alma, problem çözümü için gereken yaklaşımları deneme gibi yetkinliklerin gözden geçirilmesidir.
  • Tüm ekipler için ideal bir aktivitedir.

“Orienteering” programlarında temel hedef; katılımcı kitlenin etkin takımlar oluşturma süreçlerini hızlandırmak, bireysel motivasyonlarını sağlayarak ekip performansını artırmak, kendini tanıyan ve yönetebilen ekipler oluşturmak, aidiyet duygusunu geliştirmek, sonuç odaklı düşünerek, nihai olarak da kurum verimliliğini artırmak noktasında olumlu aşamaları geliştirmektir.

Bu aktivite ile stresle başa çıkabilme ve kriz yönetimi konularında yetkinlik kazanma amaçlanmaktadır.

Bireylerin, iş yaşantılarına katkıları dışında kurumsal macera yarışları katılımcıları sportif anlamda da birçok kazanım gerçekleştireceklerdir. Program; aktivite öncesinde verilecek eğitimlerle katılımcıların yön bulma becerileri, doğa sporları becerilerinin gelişimine de katkıda bulunur.

Çalışma orta ve üst kademe yöneticiler için; takım çalışması, karar alma, problem çözme, stresle başa çıkabilme ve kriz yönetimi kadar, hedeflenen diğer yetkinliklerinin gözden geçirilmesine katkı sağlamaktadır.

Aktivite Amacı

  • Açık iletişim
  • İş bölümü
  • Karar alma/verme
  • Bireysel ve ekip motivasyonu
  • Zaman Yönetimi
  • Sonuç odaklı düşünme

Yaş Aralığı 18 – 65

Katılımcı Sayısı

İdeal Sayı : 30 – 60 arası (Mekan ve süre uygunluğuna göre 100- 120 kişiye kadar da uygulanabilir)

Aktivite Zorluğu  Kolay

Aktivite Süresi   3-4 saat            (Grubun sayısına göre bu süre artabilir veya azalabilir)

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.