Yargıtay Kararları Doğrultusunda İş Sözleşmelerini

0

Personel Yönetiminin Yargıtay Kararları Işığında İş Yasası Uygulamaları

 • İŞ SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ VE HAZIRLANMASI
  • İş Sözleşmesi nedir türleri ve özellikleri,
  • Belirli Süreli iş sözleşmesi,
  • Belirsiz Süreli iş sözleşmesi,
  • Kısmi Süreli iş sözleşmesi,
  • Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi,
  • Takım Sözleşmesi
  • İş Sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması,
  • Tebligat adreslerinin belirlenmesi ve önemi,
  • Yetkili mahkemenin belirlenmesi,
 • İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERME ŞEKİLLERİ
  • İş güvencesinin kapsamı,
  • İş müfettişlerinin denetlemelerde sorduğu sorular,
  • İstifa, ölüm, emeklilik, askerlik nedeniyle fesihler,
  • İşçinin ve işverenin haklı nedenle sözleşmenin feshi,
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre personel özlük dosyasında olması gereken belgeler nelerdir?
  • İşe iade kararlarında beyan süreçleri, sigorta ve vergi bildirimleri ve işe iade kararlarında SGK uygulamaları,
  • Fesih bildirimize itiraz ve usulü,
  • İşçinin yetersizliğinden, davranışlarından ve işyerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihler,
  • Haklı nedenle ve geçerli nedenle fesih bildirimi şekilleri,
  • Kötü niyet tazminatı,
  • İşe iade davası ve sonuçları,
  • İkale (Bozma Sözleşmesi )  örnekleri ve koşulları
  • Boşa geçen süre ücretinin hesaplanması,
  • İş sonu tazminatının hesaplanması,
 • İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERDİRME UYGULAMALARI
  • İşe davet ihtarname örnekleri,
  • İş akdini sonlandırma ihtarname örnekleri,
  • Kıdem tazminatı hesabı,
  • Kıdem tazminatı bordrosu örnekleri,
  • İhbar tazminatı hesabı,
  • İhbar tazminatı bordro örnekleri,
  • İbraname örnekleri,
  • Çalışma belgesi örnekleri,
  • İşçinin işyeri kurallarına aykırı davranışlarına ait tutanak örnekleri,

Katılımcı sorularının cevaplanarak eğitimin tamamlanması sağlanacaktır.

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon No (gerekli)

Eğitim Adı

İletiniz

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.