Uzun Vadeli Sözleşmeler, Hukuki Düzenlemeler ve Uluslararası Tahkim Uygulamaları

0

İnşaat ve Enerji Sektöründe
Uzun Vadeli Sözleşmeler, Hukuki Düzenlemeler ve Uluslararası Tahkim Uygulamaları
2 Gün

 • İnşaat Sözleşmeleri
  • İnşaat sözleşmesinin unsurları . tarafları ve hukuki çerçeve
  • İnşaat sözleşmesinin tabi olduğu şekil
  • Sözleşmenin konusu , bedeli , Şartnameler ve özellikleri
  • İş miktarında artma veya eksilmeler / Tanımlı iş üzerinde değişiklikler
  • Teminatlar
  • Süre uzatımları
  • Mücbir sebepler
  • Sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması
  • İşlerin askıya alınması , işverenin ve yüklenicinin askıya alma koşulları
  • Kusur ve Sorumluluk halleri
  • Gecikmeler ve cezai şartlar
  • İnşaat Sigortaları
  • Sözleşme Dokümanları
  • Sözleşmenin feshi ve sonuçları
  • Geçici kabul / Kesin Kabul / teminatlar
 • Sözleşme Türleri
  • Uzun Vadeli Taahhüt Sözleşmeleri , özellikleri  ve  uygulanma alanları
  • İhale öncesi sözleşmeler (Pre-bid Agrreements)
  • İş Birliği Anlaşmaları (Collaboration / Cooperation Agreements)
  • Proje Finansmanı teminine yönelik Anlaşmalar
  • Joint Venture (Ortak Girişim) Anlaşmaları
  • İş Geliştirme Anlaşmaları
  • Tedarik Sözleşmeleri
 • Uluslararası Standart Sözleşmeler
  • FIDIC .  Tüm kitapların açıklanması ve karşılaştırmalı olarak tanıtımı
  • NEC Sözleşmeleri
  • KİK Sözleşmeleri
  • AD HOC İnşaat Sözleşmeleri
  • Standart Sözleşmelerde Hazırlık ve Yönetim aşamaları ve dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Uyuşmazlıklar ve çözüm yolları
  • Uyuşmazlık Halleri
  • Uyuşmazlıkta yetki sorunu
  • Adli Sistem
  • Tahkim Hukuku ve Uluslararası tahkim
  • Süreler , başvuru şekilleri  ve sonuçları , uygulama örnekleri
  • Mutabık kalınan koşulların geçersizliği ve hardship klozu
  • Hukuksal anlamda riskli ülkelerde çalışılırken dikkat edilmesi geren konular

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon No (gerekli)

Eğitim Adı

İletiniz

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.