Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

0

Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

Eğitimin Amacı

Proje Döngüsü Yönetimi herhangi bir fikrin nasıl bir proje fikrine dönüştürülebileceği, hedef, risk ve faaliyetlerini şeffaf ve analitik bir şekilde özetleyen, “Mantıksal çerçeve yaklaşımı” temeline dayanan, yöntem ve sistematik bütünüdür. Eğitim, analiz ve planlama evrelerinden oluşarak proje sürecinin sağlıklı ve gerçekçi kurgulanmasına yardımcı olmayı ve katılımcılara hangi alanda olursa olsun bir projeyi başından sonuna değin koordine ve yönetme bilgisini ve becerilerini kazanmalarını amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Diğer Beyaz Yaka Çalışanlar ve girişimci adayları

Eğitim Yöntemi

Anlatım ve tartışma, Uygulamalı grup çalışmaları, Analiz yöntemleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Proje Tanımlama Dokümanı’nın ne olduğu ve nasıl oluşturulduğu
 • Proje Kalite ve Risk Yönetiminin ne olduğu
 • Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Yönetiminin püf noktaları
 • Planlamada Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının nasıl oluşturulduğu
 • Durum Analizi ve Mantıksal Çerçeve Matrisinin ne anlama geldiği ve içeriği
 • Risk Analizi teknikleri

Eğitim içeriği

 • Giriş
 • Proje Yönetiminde Standartlar
 • Temel Kavramlar
 • Projelerin organizasyonu
 • Projelerin Oluşumu / Teklif ve Onay
 • Projeyi Başlatma Süreci
 • Projeyi Planlama Süreci
 • Proje Tanımlama Dokümanı (PDD)
 • İş Ayrışım Yapısı – Work Breakdown Structure (WBS)
 • Proje Zaman ve Kaynak Yönetimi
 • Proje Maliyet Yönetimi
 • Proje Kalite Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi
 • Proje Planının Tamamlanması
 • Proje Uygulaması
  • Proje Kontrolü
  • Proje Kapanışı Süreci
 • Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Yönetimi
 • Uygulama
 • Planlamada Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • Durum Analizi (Sorun Analizi, Hedef Analizi, Strateji Analizi ve Paydaş Analizi), Mantıksal Çerçeve Matrisi,
 • Durum Analizinden Mantıksal Çerçeve Matrisine Geçiş,
 • Dikey Mantık (Genel Hedef, Proje Amacı, Sonuçlar, Faaliyetler Arasındaki İlişki), Mantıksal Çerçeve Matrisinde Ön Koşul ve Varsayımlar,
 • Risk Analizi,
 • Mantıksal Çerçeve Matrisinde Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.