Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi

0

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Ürün yaşam döngüsü, bir ürün fikri doğduğu an başlar ve o ürün piyasadan kalkıncaya, kadar devam eder; yani bütün geliştirim, işletim ve bakım faaliyetlerini içerir. Bir geliştirim projesinin ürünleri zamanında teslim edilmeli ve amacına uygun olmalıdır. Geliştirim faaliyetleri sistemli bir şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır. Eğitim, ürüne ilişkin bir ‘yaşam döngüsü modeli’ üzerinden tüm ilgili faaliyetleri aşamalar şeklinde yapılandırarak, bu aşamalarda yönetişim zihniyeti modellemeleriyle neler yapılması gerektiğini ve bunun kalite açısından getirdiği yararları uygulamalı olarak aktarmayı amaçlar.

Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Metodik aktarım, Uygulamalı grup çalışmaları ve örneklemeli tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Bölümler-arası lider olarak Ürün Yöneticisi-Ürün Yöneticisinin sorumlulukları ve çalışma şekilleri
 • Analizin Değeri ve Önemi
 • Değer önerisi oluşturmak
 • Ürünün planlanması ve geliştirilmesi
 • Ürünün yönetilmesi ve ürün karması stratejileri
 • Stratejik ürün evrim planı
 • Üretim-pazarlama ilişkisi

Eğitim içeriği

 • Ürün Yönetimi: Tarihçe ve Kavram
  • Ürün Yönetimi Anlayışı
  • Yeni Ürün Kavramı
 • Yeni Ürün Üretmenin Nedenleri
 • Kaynak kullanımı
 • Pazar stratejisi
 • Büyüme isteği
 • Ürünün modasının geçmesi
 • Rekabet
 • Teknolojik gelişmeler
 • Geliştirim Projesinin Çok Yönlülüğü
 • Analizin Değeri ve Önemi
 • Ürün Geliştirmeye Yönelik Analizler
 • Sektör Analizleri
 • Tüketici Analizleri
 • Rakip Ve İç Analiz
  • Bölümler-arası lider olarak Ürün Yöneticisi-Ürün Yöneticisinin sorumlulukları ve çalışma şekilleri
  • Etkin ürün yönetimi bağlamında pazarlama kavramları
  • Müşteri ihtiyaçlarını anlamak
  • Değer önerisi oluşturmak
  • Ürünün planlanması ve geliştirilmesi
  • Ürünün yönetilmesi ve ürün karması stratejileri
  • Ürün ve rekabet analizi teknikleri
  • Yönetişim ve Stratejik Öncelleme: Kalite Sistematiği
 • Ürün yaşam döngüsü ve Stratejik ürün evrim planı
 • Ürün Yaşam Evreleri
 • Ürün Yaşam Evresi Pazarlama Kararları Almada Nasıl Kullanılmalıdır?
 • Yaşam Evresinde Aşamalar
 • Ürün Hakkındaki Gerçeklerin Sıralanması ve Ürün Özgeçmişi
 • Ürünün Güncel Durumu
 • Doygunluk ve Rekabetin Dönüşümü: Etik Sorun
  • Ürün ekosisteminin analizi, Ürünün ait olduğu veya olabileceği alanların geliştirilmesi
  • Ürün grupları arasında vizyon, kabiliyet, geliştirilme kalitesi ve yaşanan sorunlar açısından karşılaştırma teknikleri
  • Markalar ve marka stratejileri

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.