Üretim ve Operasyon Yönetimi Eğitimi

0

Üretim ve Operasyon Yönetimi Eğitimi

Amaç:

Üretim Yönetimi, tüm ülkelerin vatandaşlarının yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve işletme için servet yaratılmasının kalbi olması nedeni ile her işletme öğrencisinin anlaması gereken hayati bir konudur. Ayrıca Üretim yöneticileri ise çevreye karşı sorumlu bir şekilde piyasaya duyarlı olurken hizmetlerin ve ürünlerin üretilmesinden de etik olarak sorumludur. Bu yöneticilerin küresel bir ortamda işletim sorunları ile başa çıkmak için kullandıkları kavramları, araçları ve yöntemleri vardır.

Kimler Katılmalı :

 • Tesis/Fabrika ve Üretim müdürleri,
 • Tesis Mühendisleri ve Saha Planlamacıları,
 • Endüstri ve İmalat Mühendisleri,
 • Tedarik Zinciri Planlamacıları,
 • Üretim Yönetimine ilgi duyan herkes

Eğitim Programı :

 • Üretim ile Rekabet Etme
  • İşletme açısından Üretim ve TZY
  • Süreç Bakış Açısı
  • Rekabetçi Öncelikler ve Yetenekler
  • Bir Karar Verme Modeli olarak Üretim Stratejisi
  • Üretim Yönetiminde Yönelimler
  • Üretim Yönetiminde Sorunların Tanımlanması
 • Proje Yönetimi
  • İşletme Genelinde Proje Yönetimi
  • Projeleri Tanımlama ve Organize Etme
  • Projeleri Planlama
  • Projeleri İzleme ve Kontrol Etme
 • Süreç Stratejisi
  • İşletme Genelinde Süreç Stratejisi
  • Süreç Stratejisi Kararları
  • Hizmet Sektöründe Süreç Yapısı
  • İmalatta Süreç Yapısı
  • Müşteri Katılımı ve Kaynak Esnekliği
  • Sermaye Yoğunluğu
  • Stratejik Uyum
 • Süreç Analizi
  • Sistematik Yaklaşım
  • Sürecin Belgelenmesi
  • İş Ölçüm Teknikleri
  • Performans Değerlendirme
  • Süreci Yeniden Tasarlama ve Yönetme
 • Kalite ve Performans
  • Kalite Maliyetleri ve TKY
  • Altı Sigma ve Kabul Örneklemesi
  • İstatistiksel Süreç Kontrolü ve Yöntemleri
  • Süreç Yeterliliği
  • Kalite Dökümantasyon Standartları
 • Kapasite Planlama
  • Uzun Dönem Kapasite Planlama
  • Kapasite Zamanlaması ve Büyüme Stratejisi
  • Uzun Dönem Kapasite Kararlarına Sistematik Yaklaşım
  • Kapasite Planlama Araçları
 • Kısıt Yönetimi
  • Kısıtlar Teorisi
  • Darboğazların Tanımlanması ve Yönetimi
  • Hat Sürecinde Kısıtları Yönetmek
 • Yalın Sistemler
  • Yalın Sistem Yaklaşımını Kullanarak Sürekli İyileştirme
  • Yalın Sistemlerde Tedarik Zinciri Konuları
  • Yalın Sistemlerde Süreç Konuları
  • Yerleştirme Düzeninin Tasarımı – Kanban Sistemi
  • Değer Akışı Haritalama
  • İşletimsel Kararlar ve Uygulamaya Geçiş
 • Tedarik Zinciri Tasarımı
  • Hizmet ve İmalat için Tedarik Zincirleri
  • Envanter ve Tedarik Zinciri
  • Tedarik Zinciri Performansının Ölçümü
  • Kitlesel Özel Üretim
  • Dış Kaynak Kullanım Süreçleri
  • Startejik Çıkarımlar
 • Üretim Yeri Seçimi
  • Yer Seçimini etkileyen Faktörler
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yer Seçimi Kararları
  • Tek Tesis için Kuruluş Yeri
  • Tesisin bir Ağ içinde konumlandırılması
 • Envanter Yönetimi ve Talep Tahmini
  • Ekonomik Sipariş Miktarı
  • Envanter Kontrol Sistemleri
  • Talep Yapıları ve Yargısal Yöntemler
  • Zaman Serisi Yöntemleri ve Seçimi
  • Çoklu Teknikleri Kullanma
  • Birleştirme: Bir Süreç olarak Tahmin
 • Üretim Planlama ve Çizelgeleme
  • Planlama ve Çizelgeleme Aşamaları
  • Talebi Yönetmek
  • Satış ve Üretim Planları
  • Çizelgeleme
 • Kaynak Planlama
  • Kurumsal Kaynak Planlaması
  • Malzeme İhtiyaç Planlaması
  • Hizmet Sağlayıcılar için Kaynak Planlaması

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon No (gerekli)

Eğitim Adı

İletiniz

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.