Toplantı Yönetimi Eğitimi

0

Toplantı Yönetimi

Amaç:

İş yaşamının kaçınılmaz parçası olan toplantılarda gerek yöneten olarak gerek katılımcı olarak uyulması gereken kuralları, toplantıların amacına ulaşmasını sağlayabilmeyi, toplantılardaki rollerin neler olduğunu ve roller arası çalışmayı yenmenin yollarını, toplantılarda raporlama ve dinleme, konuşma tekniklerini aktarmaktır.

İçerik:

 • Toplantı türleri

 • Toplantı yerleri ve özellikleri

 • Toplantılarda oynanan roller

 • Toplantılarda oynanan oyunlar

 • Toplantı yönetiminde başarısızlık nedenleri

 • Etkili ve verimli toplantı yönetimi teknikleri

 • Toplantı öncesi kurallar

 • Toplantı sırasında kurallar

 • Toplantı sonrası kurallar

 • Toplantı yönetiminde soru tipleri ve soru sorma teknikleri

 • Toplantıya katılanların görevleri

İş sonuçlarına katkısı:

Bu seminerde katılımcılar; Başarılı bir toplantının özelliklerini tanımlayabilecekler, Toplantıları planlama ve etkin bir şekilde yürütme becerilerini öğrenebilecekler, Toplantı yöneticisinin temel rollerini ve sorumluluklarını anlayabilecekler, Toplantılarda etkili müzakere becerilerini geliştirebilecekler, Toplantı yönetiminin araçlarını ve bunların nasıl kullanıldığını açıklayabilecekler, Katılımcıların görev ve rollerini anlayacak ve daha yaratıcı ve verimli olmayı öğrenebilecekler, Aktif dinleme ve sözsüz iletişim becerilerini geliştirerek toplantılarda güç durumlarla ve güç insanlarla daha kolay baş edebileceklerdir.

Katılımcı Profili:

Orta ve üst düzey yöneticiler

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon No (gerekli)

Eğitim Adı

İletiniz

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.