Temel Finansal Okuryazarlık ve Finansal Analiz Teknikleri

0

EĞİTİMİN KONUSU VE AMACI

İşletme kararlarının sağlıklı bir şekilde alınabilmesi ve firma kaynaklarının doğru kullanılması, yöneticilerin finansal bakış açısına sahip olmaları ve finansal verileri etkin kullanabilmeleri ile mümkündür gerçeği ile hareket edildiğinde, çalışanların yetkinliğine önemli katkı sağlamayı amaçlayan bir öğreti içerisinde;

Finans bilgisine sahip olmayan veya geliştirmek isteyen firma sahipleri ve yöneticilerin, işletmelerinin değer artırma hedefine ulaşmasında finansal kaynakları en doğru biçimde kullanma becerisini kazanmaları amaçlanmaktadır.

Güncel uygulamaları da kapsayan eğitim sürecinde işletme insan kaynaklarının işletmelere yansıyan veriminde önemli olan finansal bilgi düzeyini sektörler bazında da açıklayan bir öğreti düzeyi hedeflenmiştir. İşletmelerin karnesi niteliğinde olan bilançonun detaylı anlatımı ile şekillenecek olan eğitimde, bilançoların işletme verimliliğindeki önemi ve hareketleri de analiz edilecektir.

KİMLER KATILMALI

Finansal verimliliği hem bireysel hem kurumsal yönden önemseyen tüm çalışanlar ile orta ve üst kademe bölüm yöneticileri

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER

  • Küresel ve Türkiye yakın tarih ekonomik yapısı

  • Makroekonomi – Mikroekonomi

  • Yakın tarih gelecek ekonomik verilerin analizi

  • Finansal sistem ve sistemin çalışması

  • Finansal ürünler ve ekonomik sistemdeki yerleri

  • Türk Bankacılığı genel yapısı ve sistem içerisinde bireyler

  • Genel Finansal sistem içerisinde tüketici konumu

 • TÜRK TİCARİ YAŞAMINDA İŞLETMELER

  • Şirket türleri ve yapıları

  • Şirket kuruluşları ve ortaklık şekilleri

  • Şirket nasıl kurulur ve yönetilir, temel teknikler

  • Şirket ortağı olan kişilerin yükümlülükleri

  • Ekonomik sistemde bireyler ve kuruluşların temas noktaları

 • BİREYLERE YÖNELİK FİNANSAL ÜRÜNLER VE KULLANIMLARI

  • Bireysel finans ve kredi kartları ile diğer finansal ürünler

  • Tüketici kredileri

  • Yeniden yapılandırılma

  • Kredi kartlarında yaşanan sorunlar ve teknik detaylar

  • Geri ödeme sorunlarının kontrolü

  • Banka birey ilişkisinde bilinmesi gerekenler

  • Çek, senet ve kıymetli evrak tanıtımı ve genel yapıları

  • Vadeli ekonomi ve tüketici harcamalarının piyasa etkisi

 • DİZGİNLERİ ELE ALMAK İÇİN BÜTÇELEME

  • Bütçe ve Bütçe yönetimi, Bütçeleme ve bütçenin denetim etkisi

  • Kişisel bütçe oluşturma ve finansal tuzaklara karşı teknikler

  • Aile bütçesi ile ekonomik yaşamda kalite

  • Kısa ve uzun vadeli bütçe teknikleri

  • Ekonomik sistem içerisinde bütçe davranışları nasıl olmalı?

  • Bütçemizi yönetirken borçlanma teknikleri

 • FİNANSAL ANALİZ,

  • Teknik Finansal analiz nedir ve sonuçları nelerdir?

  • Finansal analizin işletmelere yararı

  • Bir firmanın gücünü belirleyen kriterler ve ölçüm teknikleri

  • Finansal tablolar nasıl okunmalıdır?

  • Finansal tablolar sonucu ile firma yönetimi

  • Neden ve nasıl finansal performans ölçümü

 • İŞLETMELERİN KARNESİ ve KARNE NOTLARI

  • Mali Tablolar

  • Bilanço

  • Varlıklar

  • Dönen Varlıklar

  • Duran Varlıklar

  • Borçlar

  • Kısa Vadeli Borçlar

  • Uzun Vadeli Borçlar

  • Özsermaye…

  • Gelir Tablosu

  • Gelirler

  • Giderler

  • Özkaynaklar Değişim Tablosu

  • Nakit akım tablosu

  • Mali tabloların birbirleriyle ilişkileri

  • Özkaynaklar Değişim Tablosu

 • GELİR TABLOSU

  • Gelir tablosunun bilanço üzerindeki hareketleri

  • Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay analiz )

  • Yüzde yöntemi ile analiz (Dikey analiz)

  • Eğitim yüzdeleri yöntemi ile analiz (Trend analizi)

 • ORAN (RASYO) ANALİZİ

  • Karlılık

  • Likidite

  • Varlık kullanımı etkinliği oranları

  • Finansal kaldıraç (borçlanma) oranları

  • Pazar değeri ve oranları

  • Finansal Planlama ve Denetim

 • Genel Değerlendirme

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.