Süreçlerle Yönetim Eğitimi

0

Süreçlerle Yönetim  Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, faaliyetlerin ilişkili olarak gruplandırılarak süreçlerin belirlenmesi yoluyla sürece dayalı yönetimin temel aşamalarını, tanımları ve süreç hedefleri ile şirket hedefleri arasında paralellik sağlanması, süreçlerin performanslarının ölçülmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmeler aracılığıyla çalışma bütünlüğü ve organizasyonun oluşturulmasının sağlanması hususlarında planlama ve uygulamaları detaylı olarak aktarmayı amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, diğer çalışanlar ve Kişisel Gelişimine katkıda bulunmak isteyenler

Eğitim Yöntemi:

Örneklerle anlatım, Süreç Oluşturma Tekniklerinin uygulanması, ekip çalışmaları, tartışma ve katılımcı sunumları

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Toplam Kalite Yönetimi bağlamında süreçlerin ne şekilde oluşturulacağı
 • Yeni Süreç Tasarım tekniklerinin uygulamalı olarak öğrenilmesi
 • Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin nasıl yönetileceği
 • Süreç Yol Haritalarının oluşturulması
 • Mevcut faaliyetlerin Süreçler olarak geliştirilmesi ve İş İyileştirilmesine ilişkin Uygulama Çalışmaları

Eğitim içeriği

 • Çözüm Aracı Olarak "Süreç Yönetimi"
 • Toplam Kalite Yönetimi: EFQM Modeli ve ISO 9001:2008`in Süreçlere Bakış Açısı
 • Süreçlerin Belirlenmesi: İş Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetim Süreçleri
 • Süreçlerin Tasarımı(Tanımlanması)
 • Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin Yönetimi
 • Süreçlerin İlişkilendirilmesi ve Süreç Hiyerarşisi
 • Süreç Haritalarının Çizilmesi
 • Süreç Yöneticilerinin Atanması ve Katılımcılar
 • Süreç Girdi, Çıktı ve Sorumlularının Belirlenmesi
 • Kritik Süreçlerin Belirlenmesi: Süreç İzlenmesi, Ölçülmesi, Metotları ve Analizleri
 • Mevcut Süreçlerin İyileştirilmesi
 • Uygulama Çalışmaları

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.