Süreç İyileştirme Yönetimi Eğitimi

0

Süreç İyileştirme Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Süreç, bir girdiye değer katarak ürün, hizmet, sonuç veya çıktı ortaya koyan faaliyetlerin bütünüdür. Bu eğitimdeki amaç, şirketin stratejileri ve vizyonu ile uyumlu bir şekilde süreçlerin nasıl tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi gerektiği ile ilgili bilimsel olarak doğrulanmış uygulanabilir pratik bilgiler aktarmaktır. Ayrıca süreç faaliyetlerinin ve burada görevli çalışanların etkin bir şekilde yönetimi ile ilgili pratik tavsiyelerde bulunmak ve bu konuda örnek uygulamalar yapmak, eğitimin diğer amaçlarını oluşturmaktadır.

Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler, yönetici adayları ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Standart teorilerin açıklanarak aktarılması, Uygulamalı grup çalışmaları ve vaka analizleri

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Şirketin stratejileri ve vizyonu ile uyumlu bir şekilde süreçlerin nasıl tanımlanması, kategorize edilmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi dair uygulanabilir pratik bilgiler
 • Sürece ve şirkete yüksek katma değerler sağlayabilecek iyileştirme teknikleri ve süreç yönetimi

Eğitim içeriği

 • Süreç nedir
 • Süreçlerin Saptanması ve Kategorizasyonu
 • Süreç Yönetiminde Unsurlar ve Kavramlar
 • Süreçlerin oluşturulması ve Sisteme Entegrasyonu
 • Mevcut süreçler ve Süreçlerin organizasyonu
 • Süreç Hedeflerinin ve Hedeflerle Yönetim
 • Hedef Performans Kriterleri
 • Süreçlerin Analizi
 • Sürekli İyileştirme: Kai-Zen Yaklaşımı
 • Ekip/Takım çalışması ve Karar Verme Yöntemleri
 • Süreç İyileştirmede İstatistik
 • Klasik Anlayıştan Süreç Yönetimi Kültürüne
 • Süreç İyileştirme Değerlendirmeleri

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.