Stratejik Yönetim ve Planlama Teknikleri Eğitimi

0

Stratejik Yönetim ve Planlama Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Amacı

Yöneticilik kavramının çağın gerekleri doğrultusunda stratejik planlamaya dayalı olarak kurumsal liderlik anlayışı çerçevesinde, yeni yetkinlik becerilerinin nasıl oluşturulabileceği ve geliştirileceği, bireyin özellikle seçkin uygulamalarla bu tür yetkinlikler kazanmasını sağlamak

Katılımcı Profili

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, diğer çalışanlar, Patronlar, Şirket Ortakları, Kişisel Gelişimine katkıda bulunmak isteyenler

Eğitim /Metodolojisi/Yöntemi:

Katılımcıları, kavramsal anlama ve uygulamalar yolu ile süreçsel ve aşamalı olarak stratejik planlamanın ön planda tutulduğu yönetim yaklaşımlarını irdeleyecek seviyeye ulaştıran, böylelikle sistematik yönetim tarzlarını geliştirmelerine katkı sağlayacak çalışmalar

Eğitiminden elde edilecek yararlar:

 • Stratejik planlamanın yönetim alanına ilişkin püf noktalarına dair bilgiler edinilmesi
 • Yeni yönetim becerileri ve iş alışkanlıkları kazanılması
 • Özellikle şirket içi iletişimi ve eşgüdümü geliştirme
 • Şirketin yönetim süreçlerini planlı bir biçimde şekillendirmek ve işlerin daha iyi yürümesinin sağlanması

Eğitim içeriği

 • Yöneticilik: Tarihi Gelişim ve Kavramlar
 • Yönetim Teorilerine genel bakış
 • Strateji Türleri
 • Stratejik yönetimin temel öğeleri ve özellikleri,
 • Aşamalar ve Araçlar
 • Strateji ve Planlama: Şirket Kültürü ve Politikalar Oluşturmak
 • Öncelik Saptaması ve Yönetimi
 • Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans
 • Problem çözme ve Karar Alma
 • Fonksiyonel Çalışma ve Proje Bazlı Yönetim
 • Stratejik Planlama Yönetimi
 • Gezerek Yönetim Anlayışı
 • Yetki Devri ve Uyumla Özgüven Oluşturmak
 • Girişimcilik
 • Lider Yönetici ve Yol Haritası
 • Sebat ve Samimiyet
 • Mükemmeliyetçilik
 • Uygulama Çalışmaları
 • Değerlendirme

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.