Stratejik Yönetim ve Organizasyon Eğitimi

0


Kimler Katılmalı

 • Şirket sahipleri
 • Üst ve Orta düzey yönetim,
 • Satış ve Finans yöneticileri,
 • Karar alma düzeyindeki yönetici adayları

Eğitim İçeriği

 • Yönetim ve Organizasyonun Bazı Temel Kavramları
  • Yetki, Güç ve Motivasyon
  • Yöneticilik – Liderlik
  • Örgütsel Davranış
  • Örgütsel Değişme
  • İş Ahlakı
  • Çatışma ve Çatışma Yönetimi
  • İletişim
  • Örgütsel Kültür, Öğrenme ve Etkililik
  • Stratejik Yönetim
  • Kriz Yönetimi
  • Örgütlerde Yenilik
 • Yönetim Bilimlerinin Diğer Bilimlerle İlişkileri
  • Yönetim Kavramı ve Yönetsel Faaliyet
  • Yönetim Bilimlerinin Tanımı, Kapsamı ve Gelişimi
  • Yönetim Bilimlerinin Diğer Bilimlerle İlişkisi
 • Yönetim Fonksiyonları
  • Planlama
  • Örgütlenme
  • Yönetme
  • Koordinasyon  (Eşgüdüm)
  • Denetleme
 • Örgütsel Çatışma ve Yönetimi
  • Çatışmanın Tanımı ve Türleri
  • Örgütsel Çatışmaya ilişkin Görüşler
  • Çatışma Kaynakları
  • Çatışmanın Gruplardaki Etkileri
  • Çatışmanın Faktörleri ve Yönetimi
  • Çatışmayı Yönetme Strateji ve Taktikleri
 • Müzakere
  • Kavrama Genel bir Bakış
  • Yönetimde Müzakere
  • Müzakere Eğitimi
 • Örgüt Geliştirme
  • Örgüt Geliştirme Kavramı
  • Örgüt Geliştirme ile ilgili Disiplinler
  • Örgüt Geliştirme Disiplininin Özellikleri
  • Örgüt Geliştirme Model ve Uygulamaları
  • Örgüt Geliştirmede Danışmanın Rolü
  • Değişime Karşı Koyma
 • Örgütsel Davranış
  • Örgütsel Davranış Kavramı
  • Bireysel Davranış
  • Yönetim ve Örgütsel Davranış
  • Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi
  • Örgütsel Davranışta inceleme Metotları
  • Örgütsel Davranışın insan öğesi
 • Örgüt Kültürü
  • Örgüt Kültürü Kavramı
  • Örgütsel Kültürün Temelleri
  • Örgütsel Kültürü oluşturan Öğeler
  • Örgüt Kültüründe Değişim ve bir Model
  • Değişimin Yönetimi
  • Örgüt Kültürü ve İnsan Kaynakları
  • Örgüt Kültürü ve Küreselleşme
  • Örgüt Kültürü, iş ve çalışma Ahlakı
  • Stratejik Yönetim ve Örgüt Kültürü
 • Bireyler Arası İletişim
  • İletişim Kavramı, Tanımı, Önemi ve Nitelikleri
  • İletişim Türleri
  • İletişimin Fonksiyonları ve Özellikleri
  • İletişimin Sistematik Yapısı
  • İletişim Süreci ve İletişimin Öğeleri
  • İletişimde Kişisel Sınırlar ve Önemi
  • İletişim Ortamının Önemi ve Özellikleri
  • İletişimde Beş Aşama Kuralı
 • Motivasyon
  • Motivasyon Kavramı ve Tanımı
  • Motivasyon Teorileri
  • Motivasyon Teknikleri
 • Yönetime Katılma
  • Yönetime katılmanın Tarihçesi
  • Yönetime katılmanın Tanımı ve Niteliği
  • Yönetime Katılma Alanları ve Modelleri
  • Yönetime Katılmayı etkileyen Faktörler
  • Yönetime katılma Türleri
  • Yeni üretim teknikleri ve Yönetime Katılma
  • Ülkemizde Yönetime Katılma
 • Liderlik
  • Liderlik
  • Liderlik Teorileri
 • Organizasyonlarda Stratejik Yönetim
  • Strateji Nedir ?
  • Yönetimde Stratejik Anlayışın Gelişimi
  • Stratejik Planlama Modelleri
  • Stratejik Yönetim ve Stratejik Yönetim Planının Uygulanması
 • Sosyalizasyon Süreci
  • Sosyalizasyon Sürecinin Sosyolojik Analizi
  • Sosyalizasyon Sürecinde Rol oynayan Temel Faktörler
  • Sosyalizasyon Engelleri
  • Temel Sosyalizasyon Teorileri
 • Öğrenme
  • Öğrenme Kavramı ve Tanımı
  • Öğrenme Kuramları
  • Öğrenmede Motive Edici (Pekiştirici) Koşullar
  • Öğrenmede Ceza ve Ödül
 • Yönetimde Kişilik ve Kişilik Teorileri
  • Kişilik Kavramı ve Tanımlaması
  • Kişiliği Oluşturan Faktörler
  • Kişiliğin Üç Yönü : Karakter, Mizaç, Yetenek
  • Kişiliğin Katmanları ve Özellikleri
  • Kişilik Teorileri ve Kişiliğe Tipolojik Açıdan Yaklaşımlar
  • Kişilik ve Benlik Kavramları
  • Kültür ve Kişilik
  • Kişilik Tespitinde Kullanılan Teknikler ve Kişilik Envanterleri
 • Kişisel Yetkinlik
  • Kişisel Yetkinlik Kavramı
  • Kişisel Yetkinlik ve Kaynakları
  • Kişisel Yetkinliğini Etkileyen Faktörler
  • Kişisel Yetkinliğin gelişiminde içsel ve Dışsal faktörlerin etkisinde Üç Boyutluluk ve Bilişsel Süreç
  • Örgütsel Davranışta Kişisel Yetkinlik Kavramı

 • Öğrenen Örgütlerde Liderliğin Rolü ve Önemi
  • Öğrenen Örgüt Kavramı
  • Örgütsel Öğrenmede Yaklaşımlar
  • Öğrenen Örgütlerde Kültürün Özellikleri
  • Öğrenen Örgütlerin Oluşturulması ve Yönetiminde Liderliğin Rolü
  • Öğrenen örgütlerde Başarılı Liderlik Uygulamaları için Gereken Özellikler
  • Öğrenen Örgütlere ilişkin Sorunlar
 • Toplam Kalite Yönetimi
  • Toplam Kalite Yönetimi, Unsurları, öncüleri ve Kalite Kavramı
  • Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Çemberleri
 • Stres ve Stresle Başa Çıkma
  • Stres Kavramı ve Tanımı
  • Çalışma Yaşamı ve Stres
  • Yöneticiler ve Stres
  • Çalışma Yaşamında Stres Kaynakları
  • Stresin Belirtileri ve Etkileri
  • Stresle başa Çıkma
  • Stresle Başa çıkmada Organizasyonel Yöntemler
  • Stresin Azaltılmasında Yöneticilere düşen Görevler

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.