Sözleşme ve Kontrat Yönetimi Eğitimi

0

Sözleşme/Kontrat Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitimde; sözleşmelerde yer alan ve genelde ticari faaliyetlerin uygulanması esnasında ortaya çıkan diğer bir anlatımla teorik hukuk bilgisi ile ilgili olmayan hususlarda bilgi ve deneyimlerin paylaşılması eğitimin en önemli yanını oluşturmaktadır.

Eğitim, salt teorik bilginin yanında ağırlıklı olarak sözleşme hazırlanırken veya incelenirken, dikkat edilmesi gereken hususlar ve muhtemel uyuşmazlık konularının tespiti, daha sonra da sözleşmeden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik somut çözüm önerileri, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını içermektedir.

Kimler Katılmalı

Şirketlerde sözleşme hazırlayan ve imzalayan tüm yöneticiler ve çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Kuramsal bilgi aktarımı, Uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları, örneklemeler ve tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Sözleşmenin müzakere aşaması
 • Sözleşmenin ifası ve sona erdirilmesi uygulamaları
 • Sözleşme metninin hazırlanması yöntemleri
 • Dikkat edilecek noktalar hakkında farkındalık

Eğitim içeriği

 • Sözleşme yönetimi temelleri ve başlıca özellikleri
 • Genel İlkeler ve Önemi
 • Satınalma (tedarik) kontratları, Satış kontratları ve diğerleri
 • Bir kontratın hazırlanma aşamaları
 • Sözleşme maddelerinin yorumları
 • Sözleşmelerde kritik maddeler
 • Başarılı Sözleşme yönetimi araçları
 • Kontrat değerlendirme modelleri
 • Kontrat yönetimi olgunluk modeli
 • Kontratlarda risk yönetimi
 • Sözleşme performans yönetimi
 • Kontratların şirket içinde etkin yönetilmesi
 • Sözleşme yönetimini destekleyen sistemler: Elektronik e-Kontrat yönetimi
 • Örnek Olay Çalışmaları ve Değerlendirme

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.