Şirket Politikası ve Kapsayıcı Strateji Çerçevesin

0

Şirket Politikası ve Kapsayıcı Strateji Çerçevesinde İşletmelerde Pazarlama Süreç Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Günümüzde teorik düzlemde halen tartışılsa da pratikte ahenkli bir bileşke olarak işlev gören satış ve pazarlamanın hangi yöntemler üzerinden teknik yönetimi konusunda katılımcıları bilgilendiren ve özgün tarzlarını oluşturmaları için çeşitli alan tanıtımlarını ortaya koyan bir eğitimdir.

Kimler Katılmalı

Pazarlama-Satış yöneticileri, yönetici adayları, uzmanlar, kişisel pazarlama-satış çalışanları

Eğitim Yöntemi

Teorik bilgi altyapısı oluşturma, örneklemeler, grup çalışmaları ve tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • İşletme ve işletme Kaynaklarının neler olduğu
 • Tüketici, müşteri ve alıcı kavramlarının ayırımı
 • Müşteri tipleri
 • Üretim ile Pazar araştırması ilişkisi
 • Rekabet kavramına yaklaşımlar
 • Politika ve Strateji kavramlarına analojik yaklaşımlar
 • Çağdaş Pazarlama yaklaşımları

Eğitim içeriği

 • Şirket Politikası kavramının açılımı
 • Stratejiden Kapsayıcı Stratejiye süreçsel Gelişim
 • İşletme nedir? Modellemelerin Çeşitliliği
 • Klasik Pazarlama Eğitiminden Farklı Değer Odaklı Pazarlama Anlayışına
 • Müşteri anlayışında bilinç değişimi ve dönüşümü
 • Şirket Kavramından İşletmesel Fonksiyonlara
 • Pazarlama Objektifleri
 • Gerçekçi Uyumlu Stratejik Planlama: Uzun Vade Projeksiyonlu Stratejilerin Sonu mu?
 • Pazarlamanın Temeli: İnsan İlişkileri İletişimin Önünde yer alır!

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.