Satınalma Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı

0

Satınalma Uzmanlık Sertifika Programı

Toplam 6 gün

Sertifika Programının Tanımı

Satınalma Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı 3 modülden oluşmaktadır. Toplam eğitim süresi 6 gün ve yaklaşık 42 saattir.

 • Modül 1 : Satınalma Yönetimi ve Teknikleri (2 gün)
 • Modül 2 : ileri Derece Satınalma Yönetimi (2 gün)
 • Modül 3 : Stratejik Satınalma Yönetimi (2 gün)

Satınalma Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı modüler katılıma uygun olduğu için istenmesi halinde aşağıdaki tarihlerde yapılacak olan modüllere ayrı ayrı da katılım yapmak mümkündür.

Modül 1 : Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

Modül 2 : İleri Derece Satın Alma Yönetimi

Modül 3 : Stratejik Satınalma Yönetimi

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Satınalma konusunda çalışan ve yöneticiler ile bu konuda uzmanlaşmak isteyen eğitime katılabilir.

Satın Alma Uzmanlık Sertifika Programı

Eğitimin İçeriği:

 • Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları

 • Satın almanın stratejisi ve politikaları.

 • Gelişen dünya ekonomisinde satın alma fonksiyonundaki yeni eğilimler, gelecekteki satın almacı profili nasıl olacaktır?

 • Temel satın alma süreci.

  • Satın alma sürecinde evrak, işlem ve iş akışı.

  • Satın almanın lojistik ile ilişkileri.

 • Stok maliyetine giriş.

 • Stok maliyetleri sorumluluğunun tanımlanması.

 • Satın almada bilgisayardan yararlanma. İşletim programlarının satın alma ile ilişkileri.

 • Satın almanın organizasyon içindeki yeri. çeşitli organizasyon uygulamaları.

  • Satın alma bölümünün organizasyonu.

  • Satın almanın kalite sorumluluğu.

 • Tedarikçi çeşitleri.

  • Tek satıcı. Tek satıcı konumunda satın alma yaklaşımları.

  • çok satıcı. çok satıcı konumunda olası yaklaşımlar.

 • Satın alma yapan işletmenin satın alma anlayışına göre tedarikçilerin konumları.

 • Malzeme bazında tek tedarikçi ile çalışan işletmeler. Toyota çalışma modeli. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir olası teknikler.

 • Malzeme bazında çok tedarikçi ile çalışan işletmeler. Bu tür çalışmayı gerektiren nedenler ve çalışmada uygulanabilir olası teknikler.

 • Tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi.

  • Tedarikçilerle hasım ilişkisi. Hasım ilişkisinin olası sonuçları.

  • Tedarikçilerle işbirliği ilişkisi ve çıkar birlikteliği ve olası sonuçları.

  • Tedarikçilerle nötr ilişkiler ve olası sonuçları.

 • Tedarikçi seçimi.

  • Tedarikçi değerlendirmesinde karne uygulaması.

  • Tedarikçi karnelerinde veri oluşturulması.

  • Tedarikçi seçiminde kullanılacak olan olası standart yöntemler.

  • Tedarikçi karnesi ve stok yönetimi konusunda öncelik sıralaması yapılması: Pareto analizi.

 • Satın almacının kendi özel yaşamındaki verimliliği ve yaşam kalitesi. İdeal bir satın almacının 24 saati nasıldır? Bu 24 saat kullanımı satın almacının hangi performansını nasıl etkileyecektir?

 • Profesyonel verimsizlik ve başarısızlıkta kişisel verimsizliği etkileri

 • Satın alma mesleğinde profesyonellik ve özel yaşam iç içedir.

 • Satın almacının eğitimi nasıl olmalıdır?

 • Satın almacının inisiyatif kullanımı. İnisiyatif kullanımını engelleyebilecek olan faktörler.

 • Malzeme yönetimi ve planlama işbirliği.

 • Satın alma planlaması ve satın almanın stok yönetimi konusundaki sorumluluğu.

 • Satın alma bütçesi. Başarılı bir bütçe hazırlamaya yönelik yaklaşımlar. Projeksiyon yapılabilirliğin önemi.

 • Yüksek enflasyon ortamında bütçe hazırlanması önündeki engeller.

 • Kararsız talep durumunda bütçe hazırlanmasının önündeki engeller.

 • Yeni eğilimler; sabit olduğu varsayılan değerlerle değişken bir bütçe hazırlama mantığı ve kolay projeksiyon yapabilme avantajları.

 • Bütçe yapılabilmesinin temel çıkış noktası : bütçe verilecek olan hedeflere göre hazırlanmalıdır.

 • Satın alma performansının ölçümü.

  • Performans ölçümünde çeşitli kriter yaklaşımları

  • Hangi kriter doğru olabilir?

 • Satın almada maliyet düşürme yöntemler.

  • Stok maliyetlerinde düşüm satın almacının maliyet düşürme önceliği olabilir mi?

  • Stok maliyeti düşürme çalışmalarında satın almanın olası kuvvetli katkıları.

 • Satın almada toplam kalite yönetimi.

 • Satın almada takım çalışması ve işletme içinde satın almanın takım gibi çalışacağı diğer departmanlar ve iş birliği esasları.

İLERİ DERECE SATINALMA YÖNETİMİ(Satınalma ve Satın Alma Yönetimi Süreçleri 2)

 • Satınalma İçin çeşitli örgüt Şemaları

 • Satınalmada Diğer Birimlerle İş-Evrak Akışı (örneklerle). Satınalmaya Gelen ve Satınalmanın Kullandığı Evraklar ve Bu Evraklara Bağlı Olarak Yapılan İşlemler

 • Satıcı ve Malzemelerin Tanımlanması

 • Fiyatların Tanımlanması

 • Piyasa Etüdü Yapmanın Detayları

  • Yeni Bir ürün İçin

  • Yeni Bir Tedarikçi İçin

  • Değişen Fiyatlar İçin

 • Sözleşme Hazırlama ve Yönetme (örnekler) Kontrat Nasıl Yapılır, Hangi Noktalar önemlidir? Hukuksal Açıklar ve Yönetimi, Doğru-Yanlış örneklerle

  • Sözleşme Yönetimi

  • Satınalma Sözleşmelerinin Hazırlanması

  • Dikkat Edilmesi Gereken Konular

  • Sözleşmede En önemli Maddeler

  • Sözleşmede Denge Unsuru Nasıl Uygulanılır?

  • Sözleşme Sürecinde Anlaşmazlıklar ve Aşılma Yöntemleri

 • Bütçeleme

  • Satınalma Bütçesi Nasıl Hazırlanır?

  • Takibi Nasıl Yapılır?

  • örnek İncelenmesi

 • Satınalmada Yaşanan Yapısal ve İşlevsel Sorunlar (Vaka/case study üzerinden tartışmalar)

 • Satınalma Sisteminin Kurgusu

 • Satınalma Siparişi – Giriş

 • Teslim Alma İşlemleri

  • Kalite Kontrol kabulü

  • Kabul Numunesi işlemleri

  • Depo Kabul İşlemleri

 • Fiyatlandırma Kontrolü

 • Satınalma Faturalarının Analizi

 • Satınalma Planlaması

 • ürün toplama esasına göre planlama

 • Satınalmada Müzakere Süreci

  • Müzakere Kavramı ve Planlaması

  • Müzakereye Hazırlanma

  • Teklif Alma ve Değerlendirme

  • Müzakerede Basarı ve Başarısızlık Faktörleri

  • Müzakere Sürecinde Etkin iletişim

  • Türkçe ve Beden Dili

  • Dinleme, Doğru Sorular Yöneltme, Satıcıya Sorulacak Doğru Sorular, İnsan Sarrafı Olma

 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM)

 • Tedarikçi Hayat Eğrisi. Kapasite/Fiyat/Kar ilişkisi

 • Tedarikçi Değerlendirme Sistemi Nasıl Kurulur ve Uygulanır?

 • Tedarikçi İlişkileri Kalitesi ve Yönetimi Nasıl Uygulanır?

 • Tedarikçi Risk Analizi Nasıl Yapılır?

 • ABC (PARETO) Analizleri Nedir? Niçin önemlidir? Nasıl Uygulanır? Maliyet Tabanlı İş Planı

 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satınama ilişkileri

  • Tedarik Zinciri Yönetiminin Felsefesi

  • öncelikler Sıralaması

  • Tedarik Zinciri Yönetimi Hangi Şartlar Altında Söz Konusudur?

 • Satınalmacının Performans Değerlendirmesi

 • Satınalma Raporları Nelerdir? Nasıl Oluşturulurlar?

 • Yeni Satınalma Stratejileri Nasıl Geliştirilir?

  • Hangi Şartlar Altında Strateji çalışması Yapılmalıdır?

  • Karar Standardizasyonu Kavramı

 • İşletme Malzeme Planlaması (MRP)

 • E-Satınalma

  • İşletmeler Arası Elektronik Ticaret (B2B)

STRATEJİK SATINALMA YöNETİMİ EĞİTİMİ

 • Satın alma ve Stratejik Satın alma Nedir?

  • Temel ve Stratejik Satın alma Kavramları

  • Temel Satın alma Süreçleri

  • Satın alma Politika, Hedef, Amaç ve Sorumlulukları

  • Satın alma Performansı ölçü Kriterleri Nelerdir?

  • Satın almanın Organizasyon İçindeki Yeri ve Diğer Departmanlar ile İlişkisi

  • Temel ve Stratejik Satın almanın önemi

  • Değişen Satın alma Anlayışı Nedir? Neleri Gerektirmektedir?

  • Satın alma çalışanlarında Olması Gereken Temel özellikler Nelerdir?

 • Sözleşme Yönetimi

  • Taslak Satın alma Sözleşmesinin Hazırlanması

  • Sözleşmede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

  • Sözleşmedeki En önemli Maddeler Nelerdir?

  • Sözleşmede Kazan-Kazan Modeli Nasıl Uygulanır?

  • Sözleşmenin Tedarikçi İle Görüşülmesi Sürecinde Neler Yapılmalı?

  • Sözleşmenin Geçerlilik Süresi Ne Kadar Olmalı?

  • Sözleşme ve Fiyat Görüşmelerindeki Stratejiler Nelerdir?

  • Sözleşmelerde Anlaşmazlık Noktaları Nasıl Aşılır?

 • Fiyat Görüşmeleri ve Optimal Fiyat Tespiti

  • Fiyat Görüşmeleri Niçin Gereklidir? Ne Zaman Yapılmalıdır?

  • Fiyat Görüşmeleri öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar ve Toplanması Gereken Veriler Nelerdir?

  • Fiyat Görüşmelerinde İstenecek Stratejiler Nelerdir? Hedeflere Nasıl Ulaşılır?

  • Fiyat Görüşmeleri Sonlasında İstelenecek Stratejiler Nelerdir?

 • Stratejik Satın alma Teknikleri

  • Stratejik Satın alma Raporları Nelerdir? Nasıl Oluşturulurlar?

  • Yeni Satın alma Stratejileri Nasıl Geliştirilir?

  • Satın alma Bütçesi Nasıl Hazırlanır? Takibi Nasıl Yapılır?

  • ABC Analizleri Nedir? Niçin önemlidir? Nasıl Uygulanır?

  • Tedarikçi Değerlendirme Sistemi Nasıl Kurulur ve Uygulanır?

  • Tedarikçi Geliştirme Sistemi Nasıl Uygulanır?

  • Tedarikçi İlişkileri Kalitesi ve Yönetimi Nasıl Uygulanır?

  • Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Nasıl Uygulanır?

  • e-Satınalma Nedir? Ne Zaman Uygulanmalıdır?

  • ERP ve MRP yazılımları ve satın alma ile ilgileri.

 • Uygun Tedarikçi Bulma Teknikleri

  • Tedarikçi Nedir? Tedarikçi ile Subcontractor arasındaki fark nedir?

  • Tedarikçi Tipleri Nelerdir?

  • Firmaya Uygun Tedarikçi Profili Nasıl Tespit Edilir?

  • Tedarikçi Araştırma Yöntemleri Nelerdir? Global Sourcing Nedir?

  • Tedarikçi Risk Analizi Nasıl Yapılır? Erken Uyarı Sistemleri Nasıl Kurulur ve çalıştırılır?

  • Fiyat Araştırması, Fiyat Karşılaştırması ve Fiyat Analizleri

  • Optimum Tedarikçi Nasıl Anlaşılır?

  • Stok Yönetimi Açısından Minimum Sipariş Miktarı Tespiti Nasıl Yapılır?

 • Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)

  • Outsourcing Nedir?

  • Yap-Satın al Karar Mekanizması Nasıl İşler?

  • Outsourcing’de Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?

  • Outsourcing Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

 • Uluslararası Teslim Şekilleri (Incoterms 2000)

  • E, F, C ve D Ana Gruplarının Açıklanması.

  • Incoterms2000’de Yer Alan Teslim Şekilleri Nelerdir?

  • Hangi Teslim Şeklinde Nelere özellikle Dikkat Etmek Gerekir?

 • Uluslararası İlişkilerde ödeme Yöntemleri

  • Peşin ödeme

  • Vesaik Mukabili ödeme

  • Mal Mukabili ödeme

  • Akreditifli ödeme ve Akreditif Şekilleri

 

 • 2 günlük eğitim bedeli 950 TL+KDV`dir.
 • 4 günlük eğitim bedeli 1.600 TL+KDV`dir.
 • 6 günlük eğitim bedeli 2.200 TL+KDV`dir.

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.