Risk Yönetimi: Fırsatların Algılanması ve Analiz Metodolojisi Eğitimi

0

Risk Yönetimi: Fırsatların Algılanması ve Analiz Metodolojisi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Çincede risk, aynı zamanda “fırsat” anlamına gelir. Risklerin fark edilmesi bilinçli ve çok titiz bir çalışmayı gerektirir ve tüm personel bu hususta katılımcı olmalıdır. Tehlikelerin sinyali olan riskler, açık veya gizli adeta beklemede olan problemli durumlardır. Bir yönüyle tehlikelerin köprü durağı olan riskler, diğer yandan fırsatlar sunması yönüyle sistematik bir yönetim anlayışı altında süreçler bazında ele alınmalı ve önleyici faaliyetler kapsamında tüm çalışanların katılımın sağlandığı özel bir değerlendirme programı çerçevesinde şirket işletme sistemine bütünleştirilmelidir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, tüm çalışanlar.

Eğitim Yöntemi:

Anlatım ve tartışma, uygulamalı ekip çalışmaları, sunumlar ve değerlendirmeler

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Risk Tanımları ve Prensiplerin neler olduğu hakkında bilgi edinimi
 • Risk Metodolojisini kavramak
 • Riskin nasıl azaltılacağı ve giderileceği
 • Risk Yönetimine ilişkin Felsefe ve Yaklaşımların öğrenilmesi
 • Risk Yönetiminde İleri Yaklaşımlar – Risk Değerlendirme Döngüsüne dair kapsamlı ve uygulamalı bilgi edinmek

Eğitim içeriği

 • Risk Tanımları, Prensipler
 • Tehlike ve Ayırım
 • Risk Metodolojisi
 • Risk Yönetimi Evrimi
 • Risk Yönetiminin Önemi
 • Riske Kavramsal Bakış
 • Risk Toleransı
 • Risk Kategorileri
 • Karar Verme ve Risk Yönetimi
 • Riskin Analiz Edilmesi ve Yasal Şartlar
 • Nicel ve Nitel Risk Değerlendirme Teknikleri
 • Riskin Değerlendirilmesi
 • Riskin Giderilmesi, Azaltılması
 • Riskin İzlenmesi
 • Süreçlerde Risk Değerlendirme Yaklaşımı
 • ISO 31000 Risk Yönetim Standardı
 • Risk Yönetim Felsefe ve Yaklaşımları
 • Risk Yönetim İlkeleri
 • Risk Yönetim Çerçevesi
 • Risk Yönetim Organizasyonu, Rol ve Sorumluluklar
 • Risk Yönetim Politika ve Stratejileri
 • Risk Yönetim Sistemi Kurma
 • Risk Yönetim Süreçleri
 • Risk Yönetiminde İleri Yaklaşımlar – Risk Değerlendirme Döngüsü
 • Risk Unsurlarına Uygulanması
 • Uygulama Örnekleri ve Grup Çalışmaları
 • Risk Bilgisi ve Dokümantasyonu
 • Proje Hayat Çevrimi Risk Analizi
 • Uygulamalar
 • Sonuç ve Öneriler

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.