Performans Karnesi ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi

0

Performans Karnesi ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi

Eğitim içeriği

 • Ölçümlerin Önemi
 • Direkt ve Dolaylı Ölçümler
 • Sayısal ve Soyut tabanlı Ölçümler
 • Verimlilik, Etkinlik ve Etkililik
 • Çıktı ve Süreç Ölçümleri
 • Performans Karnesi (Balanced Scorecard)
 • Performans Karnesinin Kurulum Süreci
 • Balanced Scorecard İçin Strateji Haritası Oluşturma
 • Balanced Scorecard’ın Dört Ana Bakış Açısı
 • Finansal Perspektif
 • Satış ve Müşteri Perspektifi
 • Süreçler Perspektifi
 • Öğrenme Ve Büyüme Perspektifi
 • Finansal Ve Finansal Olmayan Performans Ölçüm Yöntemleri
 • Ölçümlere Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar
 • Yeni Alternatif Yaklaşımlar
 • Kurumsal Performans Ölçümü ve Gelişimi
 • Kurumsal Performans Ölçüm Sistemleri
 • Performans Ölçüm Sistemlerinin Gelişimi
 • Kurumsal Performans Ölçüm Modelleri
 • Performans Ölçülerinin Geliştirilmesi – Sistematik Bir Yaklaşım
 • SMART
 • Dengeli Puan Kartı (Balanced Scorecard – BSC)
 • Bütünleşik Performans Ölçüm Sistemleri (IPMS)
 • Bütünleşik Dinamik Performans Ölçümü Sistemi (IDPMS)
 • Dinamik Performans Ölçüm Sistemleri (DPMS)
 • Performans Prizması
 • Organizasyonel Performans Ölçüm Sistemi (OPM)
 • Dinamik Bütünleşik Performans Ölçüm Sistemi (DIPMS)
 • Şirketiniz ve Özgünlük
 • Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesi

Referanslarımız

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.