Pazarlamada Yeni Dönem: Şirket ve Tüketici Anlayışından 4E’ye Eğitimi

0

Pazarlamada Yeni Dönem: Şirket ve Tüketici Anlayışından 4E’ye

Eğitimin Amacı:

Pazarlama derslerinde hala önemli bir konu olarak işlenen 4, 7 veya 11Pbileşenleri barındırdıkları gerçeklikleri ile sayıları artarak devam ediyor.Ancak artık klasikleşen söz konusu pazarlama öğretisi, tüketici kavramındanmüşteri unsuruna evirildiğinden bu yana artan bir ivme ile müşteri odaklıyönetime dönüşmektedir. İçinde bulunduğumuz süreçte ise tamamen müşteriyimerkeze koyan pazarlamanın 4E’sinin geleceği belirleyeceğinin sinyallerişimdiden kendini belli etmektedir.

Bu eğitim, 2 tür 4E yaklaşımının teorik temellendirilmesinden hareketleuygulamalarda nasıl etkin ve yönlendirici olabileceği hususlarını örneklemeksuretiyle, “P Modellemelerinden” yeni modele geçişin bakış açılarınıkatılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır. Expectation (beklentiler), experience(deneyim), effort (efor) ve empathy (empati).

Kimler Katılmalı

Pazarlama-Satış ve Ürün Yöneticileri ve bu alanların diğer çalışanları,öğrenciler

Eğitim Yöntemi:

Teorik çalışmalar, Örneklerle Uygulamalar, tartışmalar, bireysel ve grupçalışmaları, Role-playler

Eğitimden elde edilecek yararlar

 

 • Pazarlamanın bilinen bileşen kavramlarından 4E’ye geçişin gerekliliği
 • 4E’nin Kalite Yönetimiyle ilişkisi ve dönüşen zihniyet
 • 4E’nin kaynaklık ettiği yeni trendler
 • Pazarlama Yönetiminde sorgulamalar
 • Müşteri merkezli yaklaşımın diğer alanlarla ilişkisi

 

Eğitim içeriği

 

 • Kavramsal Yaklaşımlar
 • Şirket ve Tüketici İlişkisine Kritikçi Bakış Açısı
 • İnsandaki Değişim-Dönüşüm Dinamiğinden yeni Müşteri Olgusuna Geçiş
 • Yeni Müşteri Profilinin Yalın Analizi
 • 4E Türleri
 • 4E’ler ve Esneklik Anlayışı: İşi Basitleştirmek
 • Kalite Yönetimi ve 4E
 • 4E’yi Verimli Kullanmak: Araçların Önemi
  • Müşteri Yolculuğu Yönetimi
  • Dijital Hayat Döngüsü Yönetimi
  • Uygulanır Öğrenme
 • İyi Pazarlama-İyi Çalışan
 • Uygulamalı Örneklem Çalışmaları

Süre: 1 gün, 7 saat

Referanslarımız

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.