Pazarlama Ve Psikoloji: Nöropazarlama ve Tüketici

0

Pazarlama Ve Psikoloji: Nöropazarlama ve Tüketici Davranışları Eğitimi

Eğitimin Amacı

Pazarlama son yıllarda hızlı bir değişim sürecinden geçiyor ve bu değişimin temelinde nöropazarlama bulunuyor. Nöropazarlama, tüketici davranışlarını açıklarken ve anlamaya çalışırken, nöro bilim bulgularından faydalanarak, duyguların da hesaba katıldığı bir süreç. Reklam, marka, tüketici deneyimi ve fiyat gibi algısal süreçlerin araştırılması beyan yönteminin kullanıldığı geleneksel araştırmalarla tam anlamıyla mümkün olmazken, bilinçdışı tepkinin de hesaba katıldığı nöropazarlama yöntemleriyle mümkün oluyor. Bu eğitim, uygulamalı nöropazarlama örneklerini deneylere dayalı olarak aktarmayı amaçlamaktadır.

Kimler Katılmalı

Pazarlama-Satış ve Ürün Yöneticileri ve çalışanları

Eğitim Yöntemi

Teorik alt yapı çalışmaları, Uygulamalı bireysel ve grup çalışmaları, Role-playler, örneklemeler ve tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Pazarlamanın yeni trendlerinden olarak gösterilen nöropazarlama nedir ve neden pazarlamaya yön veriyor
 • Yeni pazarlama ve duygusal etmenler
 • Nöropazarlama araştırmalarında kullanılan yöntemler
 • Nöropazarlama ile daha etkili reklam nasıl yapılır
 • Birebir ilişkilerde ve satışta nöropazarlamanın kullanımı

Eğitim içeriği

 • Nöropazarlama ne değildir: Nöropazarlama ve subliminal mesaj kodlaması arasındaki Farklar
 • Beynin yapısı ve işleyişi
 • Tüketici mi Müşteri mi? Karar Alma Mekanizmasını Anlama
 • Dikkat, Algı Yönetimi, Motivasyon ve Bilinçaltı
 • Kurumsal kimlik, reklam ve ambalaj tasarımında bilinçdışı faktörlerin etkisi
 • Duyusal Pazarlama
 • Deneyimsel Pazarlama
 • Nöropazarlama araştırma yöntemleri ve nöropazarlama araştırmaları
 • Vaka İncelemeleri ve Örnekler

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.