Kurum İçi İletişim ve Kurumsal Verimlilik Eğitimi

0

Çalışma yaşamında karşılaşılan en büyük sorunların başında gelen iletişimsizliği analiz eden bir eğitim programıdır. Kurum içerisinde iç müşteriler olarak tanımlanan iş gören ve işveren arasında oluşan anlaşmazlık, çatışma ve zaman kaybına neden olup verimliliği düşürmekte, bu da işletmelerin para ve zaman kaybına neden olmaktadır.

İletişim sorunlarının çözülmesi, şirket için iletişim kalitesinin oluşması ve kurum içi biz bilincinin yaratılması kurumsal gelişimin en önemli unsurlarındandır.

Bu programda, kurum içerisinde uygulanmakta olan mevcut kurallar ve alışkanlıklar test ve benzeri yöntemlerle analiz edilerek düzeltilmesi gereken tüm unsurlar kendi içerisinde çözümlenmekte, çözüm şekilleri iş görenlere benimsetilmekte, olası verimliliğin nasıl arttırılacağı da öğretilmektedir.

Kimler Katılmalı

Kurum içerisindeki her tür çalışan ve yönetici ekibi

İçerik

 • Kurum içi iletişimin tanımı ve işlevleri
 • İletişimden beklenen
 • Kurumsal felsefe, kurumsal amaç ve düşünce analizi
 • Ast üst ilişkileri
 • Yönetici, yönetilen kavramı
 • Statü toplumunun iletişime etkisi (sosyoloji)
 • Kurum içi demografik çözümlemeler
 • Sosyolojik etkinin kurumlara yansıması
 • İletişim kavramının kurum içerisindeki tanımı
 • Kurum içi iletişim kavramı ve örgütsel değişim
 • Aidiyet duygusu
 • Marka değerinin iletişim etkisi
 • Kurum içerisinden kurum dışına bağlanan iletişim
 • Kurum iletişimde kuruluşa düşen görevler
 • Kararların alınmasında çalışanların katkısı
 • Kurum içerisinde görüş bildirme olanağının varlığı
 • Çalışanın övülmesi ve takdir edilmesi
 • Kurum içi eğitimler ve önemi
 • Performans yönetimi
 • Çalışan ve aileleri ile kurum ilişkisinin önemi
 • Üretkenliği ve motivasyonu arttıran iletişim modelleri
 • Vizyon ve misyon kavramının tanımı
 • Kurumun kuralları ile iletişim bileşenlerinin örtüşmesi
 • Rol Play çalışmaları ve vaka analizleri
 • Değerlendirmeler

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.