Karar Verme / Alma Süreç Yönetimi Eğitimi

0

Karar Verme/Alma Süreç Yönetimi Eğitimi

İçerik

 • Genel Karar Verme Stillleri
 • Karar Verme Modelleri
 • Karar Türleri
 • Karar Verme Süreç Yönetimi
 • Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler
 • İyi Bir Kararın Nitelikleri
 • Karar Verme Sürecindeki Sistematik Hatalar
 • Hatalardan Öğrenen Organizasyona
 • Problem (Sorun) Ve Çözme ile Karar Verme Süreç Yönetimi İlişkisi
 • 8D Kavramının Aşamaları
 • Problem Çözme-Karar Verme/Alma Yönetiminde Yöntemsellik
 • Karar – Sorumluluk –İnisiyatif Üçlem Yönetimi
 • Analitik-Sentetik Düşünce ve Kritikçi Yaklaşım
 • Uygulama Çalışmaları
 • Değerlendirme

Referanslarımız

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.