İş Analizi Yöntemleri Ve Standart Yönetimi Eğitimi

0

İş Analizi Yöntemleri Ve Standart Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, iş analizi ve çıkarımı olarak sağlıklı standardizasyonun, uluslararası kabul görmüş yöntemler çerçevesinde; yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, İş Analizi ve standartlaştırmayı, bunların araç ve tekniklerini detaylarıyla aktarmayı ve örnekler ile uygulamayı amaçlamaktadır.

Kimler Katılmalı

Üst ve orta kademe yöneticiler, tüm çalışanlar ve üniversite öğrencileri

Eğitim Yöntemi

Teorik bilgi, vaka analizleri, test, uygulama ve grup çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

Katılımcılar, sektörlerine yönelik olarak konuya ilişkin teorik ve gerçek iş hayatından örnekler ile iş analizi yönetimin nasıl başarılı bir şekilde geliştirilebileceği hususunda bilgi ve deneyim kazanacaklardır. Kurumsal Analiz, kavramsal Seviye Veri ve Süreç Modellemeyi, kullanıcı ve sistem ihtiyaçları, Veri ve fonksiyon bakış açısıyla ihtiyaç analizi ve hedef, ihtiyaç ve beklentileri dengelenmesi gibi konuları öğreneceklerdir.

Eğitim içeriği

 • İş Analizi Yöntemleri ve Teknikler
 • İşi Bizzat Yapma
 • Mülakat
 • Yapılandırılmış – yapılandırılmamış mülakat
 • Karşılaştırmalı mülakat yöntemi
 • Grup mülakat yöntemi
 • Repertuvar – ızgara mülakat yöntemi (Repertory grid inter¬views)
 • Gözlem
 • Anket
 • Pozisyon Analiz Anketi (Position Analysis Questionnaire – PAQ)
 • İş Ögeleri Anketi (Job Component Inventory)
 • İş Profili Sistemi (Work Profiling System – WPS)
 • Ortak Metrik Anketi (Common-Metric Questionnaire)
 • Fonksiyonel İş Analizi Ölçekleri (Functional Job Analysis Scales)
 • Mesleki Analiz Envanteri (Occupational Analysis Inventory – OAI)
 • Yönetim Pozisyonlarını Tanımlama Anket Formu (Management Position Description Questionnaire – MPDQ)
 • Uzmanlık Gerektiren İşler ve Yönetsel Pozisyonlarla İlgili Anket Formu (Professional and Managerial Position Questi¬onnaire – PMPQ)
 • Günlük Tutma
 • Grup Halinde İnceleme
 • Kritik Vakaları Belirleme
 • Başarı Kayıtlarını Tutma
 • Karma Yöntem
 • İş ve/veya Kişi Odaklı İş Analizi
 • İş Analizcileri ve Bilgi Toplanacak Kişiler
 • İş Analizi ve Bağlantılı Kullanım Alanları
 • Standartlaşma
 • İş Standartları
 • İş Standartlarının tanıtımı
 • İşbaşı Öğretim
 • Operasyon Talimatı
 • İşlem Adımı, Anahtar Nokta ve Sebep Tanımlamaları
 • Standart İşin Önemi, Avantajları ve Amacı
 • Standart İşin 3 Unsuru
 • Proses Kapasite Formu
 • Standart İş Kombinasyon Tablosu
 • Standart İş Formu
 • Çalışma Alanının Yönetimi
 • Standart İş: Güvenlik, Kalite, Sürekli Gelişim ve Liderlik

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon No (gerekli)

Eğitim Adı

İletiniz

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.