İnovasyon Yönetimi Eğitimi : Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Teknikleri

0

İnovasyon Yönetimi  Eğitimi : Yaratıcı ve Yenilikçi Düşünme Teknikleri

Eğitimin Amacı

Eğitim programının başlıca amacı şirketlerin:

 • İnovasyon yeteneklerini geliştirmelerine
 • Yeni fikirler yaratma süreçlerini verimli hale getirmelerine
 • İnovasyon Kültürü yaratmalarına
 • İnovasyonu şirket sistemlerine entegre etmelerine

yardımcı olmaktadır. Ürünlerin ve hizmetlerin giderek birbirine benzediği, hızla metalaştığı ve bir iletişim bombardımanı ile benzerleri arasında tüketiciye sunulmaya çalışıldığı günümüz pazarlarında, önemli olan farklılık yaratmaktır. Dolayısıyla, daha da önemli olan, sürekli inovasyon yapabilme ve farklılığı her seferinde kendini aşarak yaratabilme, yani inovasyon yeteneğine kavuşabilmektir. Önemli olan, İnovasyon bilincini ve inovasyon kültürünü şirket çapında yaymaktır. Eğitim genelde dinamik, görselliği ve bilgi içeriği yüksek sunumlar, konuşmacı ile grubun tamamı arasında belli oranda interaktivite ve soru/cevap bölümlerinden, uygulamalı interaktif çalışmalardan oluşmaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları, Mühendisler ve Uzmanlar, diğer çalışanlar ve Kişisel Gelişimine katkıda bulunmak isteyenler

Eğitim Yöntemi:

Örneklerle anlatım, İnovasyon Tekniklerinin uygulanması, ekip çalışmaları, tartışma ve katılımcı sunumları

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • İnovasyona ilişkin Temel Kavramların açıklanması
 • İnovasyon sistemi için örnek modellemelerin nasıl oluşturulduğu
 • Pazar, ürün ve teknoloji stratejisi ve planlamasının nasıl yapıldığı
 • İleri Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Zihin Haritaları Sistem Yönetimi tekniklerinin öğrenilmesi

Eğitim içeriği

 • Temel Kavramlar
 • İnovasyon sistemi için örnek modelleme
 • Yeni ürün/hizmet fikri yönetimi
 • SWOT Analizi ve İnovasyon
 • Problem Saptamaları ve Problemlerin İnovasyondaki Olumlu Rolü
 • Pazar, ürün ve teknoloji stratejisi ve planlaması
 • Yeni ürün/hizmet araştırma ve geliştirmede takım yaklaşımı
 • Araştırma ve Geliştirme öncesi faaliyetler
 • Geliştirme aşaması faaliyetleri
 • Test ve doğrulama aşaması faaliyetleri
 • Pazara sunum aşaması faaliyetleri
 • Yeni ürün/hizmet geliştirmede proje yönetimi
 • İleri Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Zihin Haritaları Sistem Yönetimi
 • Yaratıcı Zihin Durumu
 • Sektör Örnekleri ve Uygulamaları
 • Workshop – Uygulamalar

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.