ileri Liderlik Eğitimi

0

Eğitimin Konusu

Bu eğitim programı günümüzün rekabet ortamında özgün çözümler üretecek, modeller geliştirecek ve uygulayacak yönetici kadrosunu yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bilgiyi uygulamaya dönüştüren eğitim modeliyle, geleceğin liderleri tanımına uygun liderlerin Türk iş yaşamında etkin olması amaçlanmaktadır. Verimliliği ve insan kaynakları yönetimini esas alan liderlik tanımlarından yola çıkılarak planlanan eğitim sürecinde uygulamalı yönetim ve liderlik vaka çalışmaları ile öğrenim düzeyi yükseltilmektedir.

İçerik

 • Liderlik Tutumu
 • İnovasyon düşüncesiyle liderlik Süreci
 • Liderlikte yeni paradigmalar ve yeni yaklaşımlar
 • Performans Sürecini Tanımlamak
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinden Başarıyla Çıkmak
 • Karar Verme ve Problem Analizi
 • Delegasyon
 • Konuşan değil, dinleyen lider
 • İnsan Potansiyelini Anlamak ve Motivasyonu Sağlamak
  • Etki Yaratma
  • Kişilerarası İlişkilerde Duyarlılık
  • Sözlü İletişim ve Dinleme Becerileri
  • İlişki Kurma
  • Çalışanlarını/İş arkadaşlarını Anlama
 • Kurum Kaderini Belirleyen Lider
 • Hatalarla Başa Çıkmak
 • Kuruma Bağlılık Oluşturma
 • Amaçlara, İlkelere ve Değerlere Uygun Hareket Etme
 • Daha Etkin Toplantılar Yönetmek
 • Başarıyı Kutlamak ve Sürekli Gelişimi Taahhüt Etmek
 • Liderlik ve Etkin Yöneticilik
 • Yönetim becerileri
 • Stresle başa çıkma teknikleri
 • İkna eğitimi
 • Karar alma ve farkındalık
 • Zaman baskısı kaynaklı stres yönetimi
 • Müzakere teknikleri
 • Zaman planlama
 • Pozitif ilişki yönetimi
 • Analitik düşünme becerileri
 • Risk alma- belirsizlikle mücadele
 • Sonuç üretebilme- organize olabilme becerisi
 • Çatışma yönetimi
 • Liderlikte ahenk, uyum ve güven yaratmak
 • Liderlikte yeni vizyon, misyon bildirimleri
 • Doğru sorular sormak ve sorularla yönetmek
 • Sözlerle ve söylemlerde ustalık, hitabet sanatı
 • Yeni Mental modeller ve değişim düzeyleri
 • Değişim ve gelişim yaratmak, bağlılık ve güven oluşturmak
 • Kişisel bütünlük ve uyum ile zamanı etkili kullanmak
 • Özgüven ve özgüven geliştirmek
 • Belirsizliklerle baş etmek ve zihinsel dayanıklılık
 • Liderlik Özellikleri ve Türleri
 • Hedeflerle Liderlik
 • Liderlik Sitilinizi Değiştirmek
 • Liderlerin Kişilik Tipleri
 • Farklılıkları değerlendirmek: ve farklılıkları fırsata dönüştürmek
 • İnsanları Etkileme ve Sürükleme Teknikleri
 • Delegasyon
 • Başarılı bir lider neleri iyi yapar(Test)
 • Liderlik tarzları: Hangi tarzları hangi durumlarda kullanmak gerek?
 • Ekibinizi motive etmek için yapabileceğiniz uygulamalar (Rol Play)
 • İmaj Yönetimi
 • İletişim ve iş birliği
 • Beden Dili ve Sesin Kullanımı
 • Kişisel İmaj

   

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.