İK Yönetimi’nde İnsan Odaklı Organizasyonel Klinik Psikoloji

0

İK Yönetimi’nde İnsan Odaklı Organizasyonel Klinik Psikoloji

Eğitimin Amacı

Çalışma hayatı sert piyasa rekabet koşulları altında, işyerlerine de aynı türden rekabet koşullarını taşımış ve çalışanlara ilişkin işveren beklentileri çok yönlü ve çeşitli durumsallıkların oluşmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu iki yanlı stres olup, doğal olarak yıpratıcı sonuçlara yol açmaktadır. Eğitim, işyerlerinde tehdit oluşturan bu durumsallıkların normalize edilmesi için İK uygulamaları arasına girmesi gereken Klinik Psikolojinin olumlu ve farklı yönlerini ortaya koyarak İK alanında insan odaklı işletimi katılımcılara sunmayı amaçlamaktadır.

Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Uygulamalı grup çalışmaları, vaka analizleri ve sunumlu tartışmalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Örgüte Bağlılık kavramı ve uzantıları
 • Motivasyonun incelikleri
 • Güvenin Önemi ve nasıl oluşturulacağı
 • Duygusal İşçiliğin ne olduğu
 • Örgüt ve Stres bileşkelerini
 • Bireysel Tatmin: İş ve Hayatın geçirgenliği
 • Başarısızlık Korkusu ve bertaraf tekniklerini
 • İş Yaşamında Duyguların Yaratıcılığı
 • İnsani Yaklaşım projesinin ne olduğu

Eğitim içeriği

 • Örgüte Bağlılık: Özdeşleşmenin Dayanılmaz Kolaylığı- Sadakat mi Sürü Psikolojisi mi?
 • Motivasyon: İlgi mi, Menfaat karşılanması mı?
 • Güvenin Önemi
 • Duygusal İşçilik
 • Personel Seçimi: Etik Dışı Davranışlardan Uygulamalara
 • Örgüt ve Stres: Havada kalan Sözler
 • Bireysel Tatmin: İş ve Hayatın geçirgenliği
 • Başarısızlık Korkusu
 • İş Ayrımı: İstenen İşlerde Mantıki Sorgulama
 • Samimiyetin Sorgulanması: İş’ten Duygulara Analiz Merdiveni
 • Yönetici Rolünde Samimi mi?
 • Benlik ve Lider
 • İK’nın Ağır Yükü: İnsani Değerlerin İş’in Önüne Geçirilmesi
 • İş Yaşamında Duyguların Yaratıcılığı
 • Mobbing: Duygusal Baskın/Zulüm- İK’nın Birim Olarak İnsancıl Yaklaşımı ve Etik Disiplin
 • Yönetim Beklentisinin Sınırlayıcısı: İnsani Yaklaşım

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.