İK ve Organizasyon Psikolojisi Eğitimi

0

İK ve Organizasyon Psikolojisi Eğitimi

Eğitimin Amacı

1920`li yılların sonunda gündeme gelen ve sanayide iş-çalışan ilişkilerini önemli ölçüde etkileyen Orga-nizasyon teorileri içinde "Beşeri ilişkiler Yaklaşımı" günümüzdeki İK’nın şekillenmesinin mihenk taşı olmuş ve gelişmiş ülkelerde öneminin ve misyonlarının taşıyıcısı İK bölümüdür. Organizasyon Psikolojisi, iş ortamındaki insan davranışlarının sebep ve sonuçlarını teorik olarak incelerken, ortaya çıkan sorunların çözümü için de uygulamaya yönelik adımlar atar. Bu uygulamaların yürütümü İK’nın sorumluluğunda olup, eğitim bu bağlamda İK’nın üstlendiği rolün özelliklerini ortaya koyarak kavranmasını ve nasıl uygulanacağı hususunda bilgilendirme yapmayı amaçlar.

Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanlar

Eğitim Yöntemi

Anlatım ve tartışma, Örnekler ve alıştırmalarla interaktif grup çalışmaları, uygulamalar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • İş ve çalışan eşleştirmesini doğru yapmak
 • Psikoteknik testlerin önemi (kişilik, beceri, dikkat vs.) hazırlamak ve uygulamak
 • Ekip iletişimini kuvvetlendirmek
 • Çalışan motivasyonuna ve iş tatminine yönelik çalışmalar yapmak
 • İhtiyaca yönelik eğitimlerin ve gelişim programlarının organizasyonunu yapmak
 • İş yaşamındaki olası çatışmaların en etkin şekilde yönetilmesine yönelik çalışmalar yapmak
 • İş yerlerinde verimliliği, bağlılığı, mutluluğu artırmak

Eğitim içeriği

 • İşle ilgili bireysel farklılık değişkeleri (bilişsel yetenek ve kişilik)
 • İnsan-makine etkileşimleri
 • İnsan hataları ve eğitimi, kişisel gelişim, sosyalleşme, yöntemler ve ölçüm
 • Personel Psikolojisi-Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Araştırma Yöntemleri
 • Yeni Yüzyılda İş Tasarım Modelleri: Geçmişten Ders Alma ve Yeni Bir Alan Belirleme
 • İşyerinde Amaç Karşıtı Davranışlar
 • Yapı, Yöntem ve Teknikler Konusunda Genel Bir Değerlendirme
 • Bilişsel Yetenek-Kişilik Değişkenlerinin Yapısı, Ölçümü, Geçerliği
 • Birey ve Takım Eğitimi
 • İşyerinde Bireysel Gelişim
 • Faaliyet Teorisi Çerçevesinde insan Hatalarının Önlenmesi
 • Fayda Analizi ve Değerlerin Üretimi
 • Geleceğe Dönük Yönelimler
 • Örgütsel Sosyalleşmenin Küresel Kavramlaştırmasına Doğru: İnsanilik ve İnsancıl Bakış
 • Değerlendirme

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.