İK ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi

0

İK ve Ölçümleme Sistemleri Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, İK açısından da strateji oluşturma ve bu stratejiye bağlı amaç ve hedef geliştirme birçok performans ölçüm modelinin ortak paydasını ortaya koymaktadır. İK için, bu unsur, yönetim tarafından belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin (ilgili taraflar ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesinden önce veya sonra) çalışanlar tarafından kabullenilmesi ve desteklenmesini sağlaması açısından performans ölçüm sistemlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanları

Eğitim Yöntemi

Örnekler ve alıştırmalarla interaktif grup çalışmaları, alıştırmalar ve bazı test çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Performans Ölçüm Modellerinin çeşitleri
 • Performans Ölçülerinin Geliştirilmesi
 • Sistematik Bir Yaklaşım SMART
 • Performans Prizması
 • İK için ölçümün önemi ve analizler açısından yararları

Eğitim içeriği

 • Ölçümlerin Önemi
 • Direkt ve Dolaylı Ölçümler
 • Sayısal ve Soyun tabanlı Ölçümler
 • Verimlilik, Etkinlik ve Etkililik
 • Çıktı ve Süreç Ölçümleri
 • İK Gider Ölçümleri
 • İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Ölçümleri
 • Finansal Performans Ölçümleri
 • Verimlilik Ölçümleri
 • Ölçümlere Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar
 • Yeni Alternatif Yaklaşımlar
 • İK Yönetimi İşlevlerinin Ölçülmesi: Tüm Süreçlere İlişkin Ölçüm ve Değerlendirme Metodları
 • İnsan Sermayesinden İnsan Değerlerine Geçiş ve Ölçüm Yöntemleri
 • Kurumsal Performans Ölçümü ve Gelişimi
 • Kurumsal Performans Ölçüm Sistemleri
 • Performans Ölçüm Sistemlerinin Gelişimi
 • Kurumsal Performans Ölçüm Modelleri
 • Performans Ölçülerinin Geliştirilmesi – Sistematik Bir Yaklaşım
 • SMART
 • Dengeli Puan Kartı (Balanced Scorecard – BSC)
 • Bütünleşik Performans Ölçüm Sistemleri (IPMS)
 • Bütünleşik Dinamik Performans Ölçümü Sistemi (IDPMS)
 • Dinamik Performans Ölçüm Sistemleri (DPMS)
 • Performans Prizması
 • Organizasyonel Performans Ölçüm Sistemi (OPM)
 • Dinamik Bütünleşik Performans Ölçüm Sistemi (DIPMS)
 • Deming Modeli

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon No (gerekli)

Eğitim Adı

İletiniz

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.