İK ve Çalışan Markası Oluşturulması (Employee Branding) Eğitimi

0

İK ve Çalışan Markası Oluşturulması (Employee Branding) Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, İK’nın çalışanlar üzerinden şirket adına nasıl bir marka yönetimi geliştirebileceğini ve bununla ilgili yapılması gereken çalışmaları uygulamalı olarak ortaya koymayı amaçlar.

Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanları

Eğitim Yöntemi

Örnekler ve alıştırmalarla interaktif grup çalışmaları, alıştırmalar ve bazı test çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Çalışanlar Nasıl Bir Şirket İster
 • Çalışanların Gözünde Birinci Sırada Tercih Edilmek
 • Kurumsal Adalet ve Performansa Dayalı İnsan Kaynakları Sistemleri
 • Karar Süreçlerine Katılım
 • Eğitim ve Kariye Olanakları
 • Organizasyonel Kimlik Oluşturmak
 • İmaj Yönetimi
 • İtibar Yönetimi
 • İletişim ve İlişki Yönetimi

Eğitim içeriği

 • Şirket Yönetim Gerçeklikleri ve Tespit Analizleri
 • Çalışan Anketi: Nasıl Bir Şirket İstiyorum
 • Organizasyonel Kimlik Oluşturmak
 • Şirket ve Çalışan Uyumu: Yetkinlik ve Delegasyon
 • İK Etiği ve Hakkaniyet
 • Eleştirel Yaklaşım
 • Adalet Kavramı ve Uygulama
 • İK ve Dönüşüm
 • Karar Süreçleri ve Katılım
 • Eğitim ve Kariyer Eşitliği
 • İmaj ve İtibar Yönetiminin Şeffaflığı ve İnandırıcılığı: Moral-Motivasyon Sorunu
 • Çözüm Yaklaşımları: İletişim ve İlişki Yönetimi

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon No (gerekli)

Eğitim Adı

İletiniz

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.