İdari Birimlere Yönelik Norm Kadroları Oluşturma Yöntemleri Eğitimi

0

İdari Birimlere Yönelik Norm Kadroları Oluşturma Yöntemleri

Amaç

Bu eğitimin odak amacı, İK Planlaması üzerinden iş ve iş yükü analizleri, stratejik süreçsel ve fonksiyonel değerlendirmeler yöntemleriyle optimal norm kadroların nasıl oluşturulacağı ve sonuç analizleri vasıtasıyla uyumlanma denetimlerinin ne şekilde yapılacağına dair teknikleri ve böylelikle alım-seçme ve yerleştirme süreçlerinin de rasyonalize edilmesi uygulamalarını katılımcılara aktarmaktır.

Yöntem

Metodik aktarımlar, Kuramsal ve uygulamalı grup çalışmaları, şirket özgünlüğüne uygun modellemeler oluşturmak

İçerik

 • Kapsam ve Kavram: Metodoloji Olarak Norm Kadro
 • Organizasyon Kadrodan Norm Kadroya Geçiş: Yeni Bir Örgütlenme Stratejisi
 • İnsan Kaynakları Planlaması: Kadrolama ve İş Ölçümleri
 • Süreç Odaklı Yaklaşım ve İş Sistematiği
 • İş Analizleri: İş Yükü ve İş Tarif ve Tanımlarının Oluşturulması
 • Bölümleme Mantık Çerçevesi: Rutin ve Olağan Olmayan İşler
 • İş – İş Yükü Analizlerinden Norm Kadro Gereklilik Modeline
 • Nitel ve Nicel Değerlendirme: Süreçler ve İş Gücü Esneklik Modellemesi
 • Analiz Çalışmaları Çerçevesinde Norm Kadroların Tasarım Bazlı Saptanması
 • Eleme Yöntemi ile Norm Kadroların Oluşturulması
 • Taslak Belirlemesi Doğrultusunda Optimum Norm Kadrolara Son Halinin Kazandırılması ve Norm Kadro Sistematiğinin Oluşturulması
 • Uygulamalar
 •  

Süre: 2 gün, 14 saat
 

Referanslarımız

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.