Hedef Odaklı Takım Liderliği Eğitimi

0

Hedef Odaklı Takım Liderliği Eğitimi

Eğitimin Amacı

21. Yüzyıl organizasyonlarının vazgeçilmez öğesi haline gelen “Takım Çalışması”nın başarılabilmesinde en önemli faktör, takım içerisindeki iletişim ve ilişkilerdir. Kendilerini ve takımın diğer üyelerini çok iyi tanıyan, her üyenin takım içerisindeki rolünün ve değerinin farkında olan bireyler ancak etkin ve sağlıklı iletişim kurabilir ve sinerji yaratan etkin bir takım olabilirler. Bir işletmede yönetici ve personel ne kadar yüksek nitelikli olsa da eğer o işletmede etkin bir takım çalışması yapılmıyorsa, başarılı sonuçlara ulaşmak güçtür. Bireysel performanslar takım çalışması olmayan işletmelerde gerçek verimliliği ortaya çıkarmakta yetersiz kalır. Takımların başarılı olması için hedef belirlenmesi, bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının ölçümlenmesi, performansı artıran en etkin yöntemdir. Günümüzde işletmenizi rakiplerinden ayıran tek şey, sizin için çalışan kişilerin, becerileri, bilgileri, bağlılıkları ve ortaya koydukları performanslarıdır. İşletmenizde gerçek bir SİNERJİ yaratmanın yolu, gerçek bir BİZ bilincinden geçmektedir.

Kimler Katılmalı

Tüm yöneticiler ve yönetici adayları.

Eğitim Yöntemi

Teorik bilgi, vaka analizleri, test, uygulama ve grup çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • ‘Biz’ Yaklaşımı ve Takım Kültürü
 • Takım Çalışmasının Faydaları
 • Takım Çalışmasını Engelleyen etkenler
 • Takım Çalışmasının Geliştirilmesinde Liderliğin Rolü
 • Hedef Odaklı Çalışma Teknikleri
 • İş Haritaları İle Proje Yönetimi
 • Yaratıcı Düşünme Teknikleri

Eğitim içeriği

 • Takım Nedir? Niçin Takım Çalışması?
 • Biz Yaklaşımı ve Takım Kültürü
 • Takım Çalışmasının Faydaları
 • Takım Çalışmasını Engelleyen etkenler
 • Takım İçindeki Anlaşmazlıklar ve Sergilenen Tutumlar
 • Takım Çalışmasının Geliştirilmesinde Liderliğin Rolü
 • İş Üsluplarının Takım Çalışmalarındaki Rolü
 • Hedef Odaklı Çalışma Teknikleri
 • İş Haritaları İle Proje Yönetimi
 • Takımlarda Yaşam Döngüsü
 • Kalite ve İş Geliştirmede Takım Çalışması Modeli
 • Takım Çalışmalarında Kurumsal Hafıza
 • Yaratıcı Düşünme Teknikleri

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.