Hasta / Misafir İlişkileri Ve Problem Çözme Yönetimi Eğitimi

0

Hasta / Misafir İlişkileri Ve Problem Çözme Yönetimi Eğitimi

Eğitim içeriği

 • Hasta Değil, Misafir Anlayışı ve Bilinçlenme
 • Hizmette İleri Değer ve Farklılık Oluşturmak
 • Hasta İlişkileri ve Memnuniyeti: Hasta Yakınları Faktör
 • Acil serviste hasta ilişkileri
 • Poliklinikte hasta ilişkileri
 • Yataklı serviste hasta ilişkiler
 • Doğum servisinde hasta ilişkiler
 • Memnuniyetten Mutluluğa
 • Memnuniyet Ölçümü ve Takibi
 • Hizmetin Özellikleri ve Hizmet Üretmek
 • Hizmetin Tekniği ve Kişiselliği
 • Kişisel Hizmetin Önemi
 • Hizmet Kalitesini Oluşturan Etkenler
 • İletişim ve Eşgüdüm
 • Beden Dili, Hitabet ve Davranış
 • İletişim Çatışmaları, Sempati ve Empati
 • İletişim Türleri
 • Stres Yönetimi ve Zor İnsanlarla Pozitif İletişim
 • Memnuniyet Odaklı Yapılanma ve Çalışma Kültürü
 • Örnek Uygulamalar ve Canlandırmalar
 • Problem Nedir?
 • Problemleri Zamanında Çözmenin Önemi
 • Problemi Tanımak Ve Çözmek
 • Bireysel Gelişimin Anahtarı
 • Her Problem Bir Öğrenme Fırsatıdır
 • Kurumsal Gelişimin Anahtarı
 • Hayatta Kalmanın Ve Sürekli Gelişmenin Anahtarı
 • Problemler Karşısında Gösterilen Ortak Davranış Biçimleri
 • Problemi Algılamak Ve Tanımlamak
 • Kalite Araçları
 • Problem Çözme Metodlarından Örnekler
 • Beyin Fırtınası
 • Neden-Sonuç Analizi (Balıkkılçığı, Ishikawa Diyagramı)
 • Veri Toplama
 • Pareto Analizi
 • Histogram
 • Serpilme(Dağılım) Diyagramı
 • Kontrol Diyagramları
 • Yeni Kalite Araçları
 • Yakınlık (Afinite) Diyagramı
 • İlişki Diyagramı
 • Ağaç Diyagramı
 • Matris Diyagramı
 • Proses Karar Diyagramı
 • Ok Diyagramları
 • Gevşeme Teknikleri Ve Yararları
 • Derinlemesine Gevşeme
 • Otojenik Eğitim
 • Meditasyon
 • Hızlı Gevşeme
 • Kas Alışkanlıklarınızı Tanıma
 • Kendi Kişisel Profiliniz
 • Kişisel Problemleri Çözme Üzerine İpuçları
 • Zamanı İyi Kullanarak Kaygıyı Azaltma

Referanslarımız

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.