Etkili Yazışma ve Raporlama Teknikleri Ve Raporların Sunumu

0

Etkili Yazışma ve Raporlama Teknikleri Ve Raporların Sunumu

Bu eğitim, araştırma ve geliştirme raporları yanı sıra, denetim ve teftiş elemanlarının yapacakları uygulamalara yönelik yazmaları gereken raporların etkin, verimli, anlaşılabilir, kurum kültürüne uygun şekilde olması ve kurum içi yeknesaklık sağlanabilmesi amacıyla yürütülmektedir.

Bu eğitimde katılımcıya, etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır.

Kuruma özgün yazım kuralları ile kurum kültürünü dilin zenginlikleri ile donatarak anlatabilen uygulamalar örnekleri ile anlatılacak ve uygulamalar ile geliştirilecektir.

Eğitimin her aşamasında, Şirket içi yazılı iletişimde okuyanın ihtiyaçlarını ön plana alan etkin yazım tekniklerinin, kolay ve pratik e-mail vb yazışma tekniklerinin gösterilerek uygulamaların yapılması ve daha kurumsal, daha profesyonel ve anlamlı yazışma tekniklerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

 • İletişim ve yazılı iletişim
 • Yazışma teknikleri, yazışma türler
 • İş ve resmi yazışmalarda şekil ve içerik şartları
 • Sayfa düzeni, dilbilgisi kuralları, noktalama işaretlerinin kullanılması
 • Üslup ve hitap şekilleri, yazıya başlama ve yazıyı sonlandırma
 • İş ve resmi yazışma türleri
 • Kurum içi yazışmalar
 • Kurum dışı yazışmalar
 • Kurumsal Yazılı İletişim ve Kurum Kültürü İlişkisi
 • Kurum içerisi Yazılı İletişim Kuralları
 • Yazılı İletişim ve İş Süreçleri
 • Yazının Etkili ve Yönlendirici Etkisi
 • Yazılı İletişim
 • İş Yazılarında Amaç, Yapı ve Önem
 • İş Yazılarının Ana Öğeleri
 • Paragraf Düzeni
 • Etkili Anlatım ve Olumlu İzlenim
 • Planlı Anlatım ve İçeriksel Bütünlük
 • Açık Dil Kullanımı
 • Yalınlık ve Kısalık
 • Yazım Hatalarından Kaçınma
 • Sayfa Düzeni
 • Uslup
 • Nezaket, Saygı, Selamlama
 • İmza, Paraf
 • E-Posta
 • Bilgi İsteme ve Bilgi Verme Yazıları
 • Teklif Yazıları
 • Sipariş ve İstek Yazıları
 • Reklam ve Satış Yazıları
 • Teşekkür / Kutlama Yazıları
 • Doğrulama ( Teyit ) Yazıları
 • Uygulama
 • Rapor ve raporlama kavramı
 • Raporlama süreci
 • Raporlama çeşitleri
 • Raporlama ve yazışma tekniği
 • Rapor içeriğini hazırlama
 • Raporların formatı ve içerik yönü
 • gruplama temellerine göre raporlama türleri
 • Etkin raporlama türleri
 • Rapor hazırlama teknikleri
 • Genel özellik
 • Raporla ilgili kişilerin düşünülmesi
 • Raporun içeriğinin düşünülmesi
 • Etkinliği arttıran teknikler
 • Rapordan beklentinin tespiti
 • Gerçeklerin analizi ve amacı
 • Raporların sınıflandırılması
 • Başarılı raporlama biçimleri
 • Raporlama biçiminin oluşturulmasına örnek bir uygulama
 • İhtiyaçtan doğan raporlama teknikleri (Spontane raporlar)
 • Durum raporu hazırlama
 • Rapor hazırlamada kullanılan yöntemler
 • Anlatım yöntemi
 • Anlatım raporlarının planlanması ve hazırlanması
 • Raporların görselleştirilmesi ve görsel tekniklerin kullanımı
 • Tablo ve grafik yöntemi
 • Basit tablolar
 • Grafikler, türleri ve açıklamaları
 • Sözel raporlar
 • Sözel ağırlıklı bir raporun hazırlanması
 • Beş ortak raporlama hatası
 • Finansal raporlar
 • Finansal ağırlıklı bir raporun hazırlanması
 • Raporları daha okunabilir kılmak

Referanslarımız

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.