Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Programı

0

Dış Ticaret Uzmanlık Programı

Amaç:  

Rekabetin çok sert yaşandığı bir dönemde hayatta kalabilmenin tek yolu dış ticaret uygulamalarına hakim olarak, yurtdışında yeni pazarlar keşfetmek ve müşterilere sürekli satış yapmamızı sağlayacak yeni yöntemler bulmaktır. Kürselleşme ile birlikte ekonomilerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kurallar çerçevesinde serbestleştiği süreçte, önemi hızla yükselen Dış Ticaret’in (Uluslararası ticaretin) uzmanlarını yetiştirmeyi hedefleyen bu program, katılımcılarına Dış Ticaret Uzmanlığı bilgi ve becerisi kazandırarak, dış ticaret bilgilerini güncel tutma ve mesleki ilerleme sağlayacak özelliklere sahiptir.

 

Kimler Katılmalı :

 • İthalat ve İhracat bölümlerinde çalışanlar,

 • Dış ticaret ve gümrük müşavirlik firmaları çalışanları,

 • Serbest muhasebeci ve mali müşavirler,

 • Dış ticaret konusunda uzmanlaşmak isteyenler,

 • Uluslararası ticaret alanında kariyer hedefi olan,

 • Yeni mezun, Uzman, Orta düzey Yönetici seviyesindeki Kişiler. 

Eğitim Programı :

 • Dış Ticaret İşlemlerinin Teknik Esasları

  • Dış Ticarette Temel Kavramlar

  • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

  • Dış Ticarette İş akışları ve Sorunların Çözümü.

 • İhracatta Kalite Önemi

  • Rekabetin Boyutları

  • Kalite Kavramı ve Anlamı

  • Rekabette Toplam Kalite Yönetimi

  • Dış Ticaret Mallarında Standardizasyon

 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri

  • Taşımacılık Türlerine göre Teslim Şekilleri

  • Tanıtım Biçimlerine göre Teslim Şekilleri

  • Teslim Şekillerinde Kullanılan Kurallar

 • Dış Ticarette Ödeme/Tahsil Şekilleri

  • Açık Hesap

  • Peşin Ödeme

  • Konsinye Teslim

  • Mal Mukabili Ödeme

  • Vesaik Mukabili Ödeme

  • Akreditifli Ödeme ve Detayları

  • Kabul Kredili Ödeme

  • İhracat Bedellerinin Tahsil Süreleri

 • Dış Ticarette Gümrük Mevzuatı ve Hükümleri

  • Genel Açıklamalar

  • Genel Hüküm ve İşlemler

  • Gümrük Rejimleri

  • Cezai Hükümler

 • Dış Ticarette Kambiyo Mevzuatı

  • Mevzuata Genel Bir Bakış

  • İhracat Kambiyo Mevzuatı

  • İthalatta Kambiyo Mevzuatı

 • İhracat Prosedürleri, Birlikleri ve Mevzuat Uygulamaları

  • İhraç Edilecek Ürüne göre

  • İhracat Şekline göre

  • İhracatın Yapıldığı Ülkeye göre

 • Serbest Bölgeler ve Uygulamaları

  • Serbest Bölgeye Eşya Girişi ve Çıkartılması

  • Deniz yolu ile Bölgeye Direkt Mal Girişi

  • Mevzuatta Geçen Kavramlar

  • Eşyanın Antrepoya Alınması ve Çıkarılması

  • Gümrük Antrepo Beyannamesi

  • Transit Rejim Uygulamaları

 • İhracat/İthalat Finansmanı

  • Merkez Bankası ve Ticari Banka Kredileri

  • Eximbank Kredileri

  • Prefinansman

  • Factoring, Forfaiting ve Leasing

 • İhracatta Kullanılacak Devlet Teşvikleri

  • Devlet Teşvikleri Nelerdir?

  • Kimler Yararlanır?

  • Neler Yararlandırılır?

  • Müracaat Edilecek Kuruluşlar

 • Dış Ticarette Eximbank ve Diger Kurumlar

  • Tanımı ve Amaçları

  • Eximbank’ın Faaliyetleri

  • Diğer Kurumlar

 • Dış Ticarette Muhasebe Uygulamaları

  • Dış Ticarette Hesap Planı

  • Muhasebede Fiili İhracat Tarihi

  • İhracat Mal Bedelinin Tahsili

  • Alıcı Hesaplarının Değerlemesi

  • İhracat İşlemlerinde KDV

  • İhraç Kaydı ile Satışlar

  • İthalat İşlemleri

 • Avrupa ve Gümrük Birliği

  • Bölgesel Ekonomik Entegrasyon

  • Avrupa Ekonomik Topluluğu

  • Tek Avrupa Pazarı Nedir?

  • Türkiye – AB Ticari İlişkileri

 • Uluslararası Ticari Sözleşmelerinin Hazırlanması

  • Hazırlık Sırasında Dikkat Edilecek İlkeler

  • Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
    
    

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.