Değişim ve Dönüşüm Yönetimi Eğitimi

0

Değişim ve Dönüşüm Yönetimi  Eğitimi

Eğitimin Amacı

Eğitim, katılımcıların değişim ve dönüşüm arasındaki farkları kavramasını sağlayarak kendi şirket kültürlerine uygun seçim yapmalarını, yöneticilerin değişim ve dönüşümü etkin bir şekilde yönetmelerini ve tüm çalışanların bu sürece nasıl hazırlanmaları gerektiğini sağlamak, hedeflenen değişimleri şirket stratejilerine uygun olarak yönetecek beceri ve donanıma sahip olmalarını mümkün kılacak bilgilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Eğitime Kimler Katılmalı

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici adayları ve diğer beyaz yaka çalışanlar

Eğitim Yöntemi:

Vaka analizleri ve değerlendirme, uygulamalı grup çalışmaları, senaryo üretimi

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Kurum Kültürünün Önemi ve Belirleyiciliği
 • Değişim için ölçütlerin neler olduğu
 • Algı Sorunları nasıl çözüleceği
 • Planlı değişim türleri
 • Değişim yönetiminde operasyonel süreçler, hedefler, olanaklar ve stratejilerine dair bilgi edinmek

Eğitim içeriği

 • Kavram ve Tanımlar: Değişim Teorisi
 • Kaçınılmazlığın Kabulü
 • Değişim-Dönüşüm: Seçim Probleminin Aşılması
 • Kurum Kültürünün Önemi ve Belirleyiciliği
 • Değişim için ölçütler
 • Kurumsal ve Bireysel Değişim
 • Planlanmış ve Planlanmamış Değişim
 • Fark Edilemeyen Olgu: Dönüşüm
 • Dönüşümün Geldiği Aşama: Değişime İşaret
 • Algı Sorunları
 • Planlı değişim türleri
  • Süreçsel Değişim Yönetimi
  • Yapısallık ve Kurum Kültürüne Göre Aşamalı Değişim
  • Dönüşüm Karakterli Değişim
  • Geçişsel veya dönüşümsel değişim
 • Değişim yönetiminde operasyonel süreçler, hedefler, olanaklar ve stratejiler
 • Değişime direniş ve yaratıcı çözümler
 • Katılım, bilgilendirme, işe-katma, takım çalışması
 • Süreklilik ve Bilgi
 • Değişim, İnsan ve Kalite
 • Değişime Hazır Olmak
 • Değişimde Liderlik
 • Değişim ve Uyum: Sorunlar ve Çözümler
 • Değişimin Yenilikçilikten farkı
 • Uygulamalar ve Değerlendirme

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.