Çağdaş Konut Sitesi Yönetimi Eğitimi

0

Çağdaş Konut Sitesi Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

Değişen dünya ile birlikte çok katlı binaların oluşması, bu binalarda toplu halde yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetilmesini gündeme getirmektedir. Uygulamada, her sene yeni bir kişi yöneticilik görevini üstlenmekte; eski yönetici görevini devir ederken, sadece mali devir yapmakta ve birikim, deneyim ve öngörülerini yeni kişiye aktaramamaktadır. Amatör yönetici, ya teknik işlerden anlayıp bütçe yönetimini bilmemekte veya her ikisinden de anlayıp planlama veya insan kaynağını doğru kullanmayı başaramamakta yahut sorun çözme yöntemlerinde çağdaş araç ve gereçleri kullanamamaktadır. İlk bakışta fark edilmeyen bu yönetsel aksaklıklar bütçede büyük emek, para, bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır.

Günümüzde hemen her apartmanda yaşanan bu durum, sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Bu eğitim, katılımcıların bu tür sorunların üstesinden gelmeleri açısından yönetimin nasıl ve ne şekilde profesyonelleşmesine önemli çapta katkı yapmayı hedeflemektedir.

Eğitime Kimler Katılmalı

Profesyonel anlamda Site yöneticisi olmak isteyen adaylar

Eğitim Yöntemi

Hukuki Üstyapıya yönelik konuların aktarımı ve analizi, tartışma ve sunumlar

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • Site yönetimindeki ayrıntıların hukuk çerçevesinde öğrenilmesi
 • İletişim incelikleri

Eğitim içeriği

 • Site Yönetim Yaklaşımları ve Planlama
 • Yasal Dayanak ve Yönetim Organları: Site Yönetim Hukuku
 • Kat Mülkiyeti Kanunu Temel İçeriği
 • 5711 Sayılı Kanun’un Getirdiği Yenilikler
 • Mali Mevzuat Uygulamaları
 • Karar ve İşletme Defteri
 • Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantıları
 • Arşiv Yönetimi
 • Resmi Mercilerle İlişkiler
 • Saha ve Bina Hizmetleri
 • İletişim ve İnsan İlişkileri
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Değerlendirme

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.