Bütçe Yapılanması Ve Bütçeleme Teknikleri Eğitimi

0

Bütçe Yapılanması Ve Bütçeleme Teknikleri Eğitimi

Bütçe yapma ve bütçeye göre işletmeyi yönetme finans bölümlerinin en önemligörevleri arasında yer almaktadır.

Programda bütçenin ana mantığından başlayarak temel yapılandırma ve ne şekildehareketler izleneceği konularında değerlendirilmeler ve öğretilerkullanılacaktır.

İşletme bütçelerinin işletme verimliliğine olumlu veya olumsuz etkilerinin deişleneceği programda bazı örnekler ile öğrenme düzeyi arttırılmayaçalışılacaktır.

Kimler Katılabilir :

Departman Müdürleri, Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, İşletme Sahipleri veİşletme Bütçeleri alanında kendilerini geliştirmek isteyen şirket çalışanları

Eğitim içeriği :

 • İŞLETME DEĞERLENDİRMESİ

  • İşletme bünyelerine bakış

  • İşletme yapılarının bütçe ile ilişkisi

  • Kurum içinde bütçe düşüncesi

  • İşletmenin gelecek tahminlerinde bütçe nün etkisi

 • BÜTÇELEME

  • Bütçelerin ne olduğuna ve neden önem taşıdığına dair genel bir çerçeve

  • Temel kavramlar, Bütçelerin yararları, amaçları ve Fonksiyonları

  • Bütçeleme nedir?

  • Bütçeleme süreci nasıl işler?

  • Bütçe Neden değerlidir?

 • BÜTÇE HAZIRLAMA YAKLAŞIMLARI

  • Geleneksel bütçeleme

  • Alternatif yaklaşımlar

  • Hedeflere göre yönetim kavramı ve İşletme Bütçeleri

  • İşletme Bütçelerinde başarısızlığa yol açan nedenler

  • Stratejik Yönetim ve Bütçelerin bu yönetimde etkisi

 • BÜTÇE TEKNİĞİ

  • Bütçe Türleri ve Bütçe Sistemleri

  • Program Bütçe

  • Sorumluluk Bütçesi

  • Yatırım Bütçeleri

  • Nakit Akış Bütçesi

  • Orta vadeli ve çok yıllı Bütçeler

  • Bütçeleme Teknikleri

  • Esnek Bütçeleme

  • Faaliyet Tabanlı Bütçeleme

  • Kritik Hedefler Bütçesi

  • Sıfır Tabanlı Bütçeleme

 • İŞLETMELERDE BÜTÇE YAPILANDIRILMASI

  • Bütçeleme Süreci, Bütçe Organizasyonu ve Temel Uygulamalar

  • Vizyon ve hedeflerin belirlenmesi

  • Yatırım hacmi ve faaliyetlerin planlanması

  • Bütçe Organizasyonu, Bütçe Komitesi Bütçe Dosyası ve Bütçe Takvimi

  • Makroekonomik Göstergeler, temel varsayımlar ve özel hedefler

  • Kapasite ve çalışma günü planlaması

  • Kritik hedeflerin saptanması, tablolaştırılması, başa baş analizlerininyapılması

 • BİLANÇODAN BÜTÇEYE

  • Bilanço yapısı

  • Bütçelemenin bilanço etkileri

  • Bilançoyu yapılandıracak bütçe düşüncesi

  • Departman bütçeleri oluşturma

  • Bilançoyu bozan bütçe

 • REVİZYON VE SAPMA

  • Bütçe Denetimi ve Sapma Analizleri

  • Satış Gelirleri sapmalarının Analizi

  • Üretim Maliyetlerinde sapmalar

  • Direkt madde sapmalarının Analizi

  • Direkt işçilik sapmalarının Analizi

  • Sapmaların Yönetim Denetimi açısından Analizi

 • BÜTÇE ÖRNEKLERİ

  • Sektörel bütçe örnekleri (Görsel)

  • Sektörlerdeki değişimin bütçeye etkileri

  • Değişim tablolarının değerlendirilmesi

Süre : 1 gün

 

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.