4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi

0

4857 Sayılı İş Kanunu Eğitimi

Eğitimin Amacı

4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde, şirketlerdeki uygulamaları gözden geçirmeyi, değerlendirmeyi ve sorunlar hakkında çözüm yollarını geliştirmeyi, çalışma hayatımızda yaşanan büyük ve köklü değişiklikleri incelemeyi, özellikle esnekleştirme ve iş güvencesi uygulamaları çerçevesinde bu dönemdeki sorunları ve çözüm yollarını açıklamayı, ayrıca İş Kanunu hükümlerinin nasıl yorumlanacağını ve uygulanacağını Yargıtay kararları çerçevesinde göstermeyi, ayrıca yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Kimler Katılmalı

İK Yöneticileri ve diğer çalışanları

Eğitim Yöntemi

Örnekler ve alıştırmalarla interaktif grup çalışmaları

Eğitimden elde edilecek yararlar

 • 4857 Sayılı İş Kanuna ilişkin kalıcı bilgiler
 • Hükümlerin Pratikte nasıl yerine getirildiği

Eğitim içeriği

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNU İLE GETİRİLEN MÜESSESELER
  • Alt işveren- Eşit davranma ilkesi
  • İşyerinin devri
  • İş sözleşmesi türleri
  • İş güvencesi
  • Toplu işçi çıkarma
  • Ücret kesme cezası
  • Çalışma süreleri ve esneklik hükümleri
 • KAPSAM VE TANIMLAR
  • İşçi- İşveren
  • İşveren vekili
  • Alt işveren
 • İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ
  • Belirli süreli iş sözleşmesi
  • Belirsiz süreli iş sözleşmesi
  • Geçici iş ilişkisi
  • Kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesi
  • Çağrı üzerine çalışma
  • Deneme süreli iş sözleşmesi
  • Takım sözleşmesi
 • ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
  • Çalışma süreleri
  • Fazla çalışmalar
  • Denkleştirme
  • Telafi çalışması
  • Kısa çalışma
  • Çalışma süresinden sayılan haller
  • Gece çalışması
  • Ara dinlenmesi
  • Hafta tatili
  • Ulusal bayram ve genel tatiller
  • Analık ve doğum izni
  • Yıllık ücretli izin
 • BİREYSEL İŞÇİ ÇIKARMA
  • İş güvencesi
  • Geçerli sebepler
  • Bildirim süresi
  • İşveren vekilinin durumu
  • Fesihte usul
  • İhtar ve savunma müesseseleri

Referanslarımız

basvuruformu

Eğitim Bilgi Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz

  Share.

  Leave A Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.